What Do Corrupt Firms Have in Common? Red Flags of Corruption in Organizational Culture

What kind of an organizational culture do corrupt companies tend to have? To answer this question, I conducted a study based on a review of academic literature as well as in-depth interviews with 23 prominent lawyers, investigators, scholars, and policymakers with firsthand knowledge of the inner workings of dozens of corrupt firms.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG: veroordeling voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale in stand laten

Parket bij de Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1395

De veroordeling van voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Rochdale wegens onder meer het aannemen van steekpenningen, belastingfraude en meineed, dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Aben de Hoge Raad in zijn conclusie die is gepubliceerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kamer praat met externen over eigen integriteitsregels

De Eerste Kamer heeft dinsdag 18 december met deskundigen gesproken over haar integriteitsregels. Onderwerpen die tijdens het rondetafelgesprek onder meer aan de orde kwamen waren de verenigbaarheid van nevenfuncties met het werk als Eerste Kamerlid, de omgang met lobbyisten, het systeem van toezicht en handhaving en de wenselijkheid van een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon en het al dan niet vermelden of nevenfuncties betaald of onbetaald zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Corruptie & witwassen in de sport

In de derde editie van het Tijdschrift Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) verscheen een tweetal artikelen over sport en criminaliteit. De auteurs Steenwijk en Nelen zijn in hun stuk getiteld ‘De aanval is de beste verdediging’ ingegaan op de wijze waarop witwaspraktijken in de professionele voetballerij ingedamd (moeten) worden. In de Trending Topic rubriek van TBS&H verscheen ook nog een bijdrage van Vrouwenfelder en Liem onder de titel ‘criminele inmenging in sportverenigingen een probleem?!’. In deze publicatie verkennen de auteurs (kort) de problemen van financieel-economische criminaliteit in de sport aan de hand van echte zaken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

SBM Offshore neemt ook laatste hobbel voor schikking in Brazilië

SBM Offshore heeft geschikt met de zogeheten vijfde kamer van de federale aanklager in Brazilië, de instantie die corruptie tegengaat. Het was de laatste in een reeks schikkingen die het bedrijf heeft getroffen in een groot corruptieschandaal.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF