Vastgoedman Stroink veroordeeld voor omkoping Google

Een 62-jarige vastgoedondernemer en zijn 52-jarige vrouw zijn veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen voor het in 2009 omkopen van een Amerikaanse medewerker van Google. Hiermee wilden zij er voor zorgen dat Google hun twee datacenters in Groningen zou kopen of huren. Daarnaast maakten zij valse facturen op om de aan de Google medewerker betaalde bedragen te verantwoorden in hun boekhouding. Ook maakten zij zich schuldig aan het witwassen van diezelfde bedragen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eén op de zes rijksambtenaren onder druk gezet om niet-integer te handelen

Eén op de zes rijksambtenaren is weleens onder druk gezet om niet-integer te handelen; in 68% van de gevallen gebeurde dit door de leidinggevende. Het vaakst werd gevraagd om informatie achter te houden (34%) of uitkomsten van rapporten aan te passen (25%). Dit blijkt uit een online onderzoek van FNV Overheid dat door 1.368 rijksambtenaren is ingevuld. De resultaten zijn voor de vakbond aanleiding om minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op te roepen tot maatregelen om een integere overheid te waarborgen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De Rijksrecherche: Topspeler tussen argwaan en gedoe

Niet iedereen staat te juichen als de Rijksrecherche binnenkomt. Onderzoeken van rijksrechercheurs zijn vaak gevoelig. Dat vraagt nogal wat van hun mensen, zeggen directeur opsporing Willem-Jan de Koning en coördinerend officier van justitie Hendrik-Jan Talsma. “Ze voelen veel druk, krijgen flink tegenspel en de schijnwerpers staan er vol op.”

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Politiemedewerker aangehouden voor schending ambtsgeheim

In Amsterdam is op 20 november een 21-jarige politiemedewerker aangehouden. De man wordt verdacht van schending ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en computervredebreuk. De man zou de politiesystemen geraadpleegd hebben en informatie hieruit, tegen betaling, hebben doorgegeven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hoofd Bureau Integriteit OM neemt afscheid

Kitty Nooy, hoofd van het Bureau Integriteit OM (BI-OM), neemt na bijna veertig jaar afscheid van het Openbaar Ministerie. Ze begint voor zichzelf als adviseur op het gebied van integriteit, leiderschap en coaching.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Omkoping topambtenaar Bergen niet aangetoond'

Er is geen bewijs dat de ontslagen topambtenaar E. van H. van de gemeente Bergen steekpenningen heeft aangenomen van de inmiddels overleden projectontwikkelaar André van Wonderen. Dit is een van de conclusies van bedrijfsrecherchebureau Hoffmann.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Corruption in Organizations: Ethical Climate and Individual Motives

To effectively withhold employees from engaging in corruption, organizations could deploy measures that strengthen an organizations’ ethical climate and encourage ethical decision-making based on concern for the wellbeing of others, as well as measures increasing the strength of personal and social norms to refrain from corruption.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Should the Corruption Perceptions Index be Used as an Indicator of Business Risks?

Transparency International’s Corruption Perceptions Index (CPI) is widely known and used as the leading global indicator of corruption. However, recent headlines and scandals might lead one to question the accuracy of the index. Countries such as Denmark and the United Kingdom score high on the index, indicating low risk, but nevertheless, are struggling with recent high-profile corruption cases.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Transparency International: Stemming over lobbytransparantie in het Europees Parlement

Op 21 november zullen de leden van de Committee on Constitutional Affairs (ACFO) van het Europees Parlement stemmen over maatregelen om de lobbytransparantie in de EU te vergroten. de interne procedureregels die van toepassing zijn op het Europees Parlement te verbeteren. De herziening van de interne procedureregels bevat bepalingen die lobbytransparantie aanzienlijk zouden kunnen verbeteren en een grote stap zijn in de richting van participatieve democratie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toxic Corporate Culture: Assessing Organizational Processes of Deviancy

There is widespread recognition that organizational culture matters in corporations involved in systemic crime and wrongdoing. However, we know far less about how to assess and alter toxic elements within a corporate culture. The present paper draws on management science, anthropology, sociology of law, criminology, and social psychology to explain what organizational culture is and how it can sustain illegal and harmful corporate behavior. Through analyzing the corporate cultures at BP, Volkswagen, and Wells Fargo, this paper demonstrates that organizational toxicity does not just exist when corporate norms are directly opposed to legal norms.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF