Derivatenbemiddelaar herhaalt: ik heb Vestia-treasurer omgekocht

Zes jaar na het uitbreken van de Vestia-affaire staat voormalig derivatenmakelaar Arjan Greeven voor de strafrechter, met zes medeverdachten. De advocaat van Greeven, Willem Koops, komt met een bijzondere actie na aanvang van de zitting. Hij leest een verklaring voor van Arjan Greeven, waarin die meteen bekent dat hij Marcel de Vries ‘heeft omgekocht’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vestia schikt met Arjan G.

Woningcorporatie Vestia heeft met een van de twee hoofdverdachten van het derivatenschandaal, Arjan G., een schikking bereikt. Arjan G. zal afstand doen van het resterende geld dat hij verdiende als tussenpersoon met de handel in derivaten (renteverzekeringen). In ruil zal Vestia in de toekomst geen claims tegen Arjan G. meer indienen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voormalig kasbeheerder Vestia aansprakelijk voor derivatenschade

De rechtbank Den Haag oordeelt dat de voormalig kasbeheerder van Vestia aansprakelijk is voor de schade die de woningcorporatie leed doorde afkoop van haar derivatenportefeuille in juni 2012. Vestia had gevraagd om hem aansprakelijk te houden via een civiele procedure tegen de kasbeheerder.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Mogelijk proef met parlementaire ondervraging

De parlementaire enquête is een belangrijk onderzoeksinstrument van de Kamer. Maar het houden ervan vergt veel voorbereiding en onderzoek. Daarom wordt nu vaak gekozen voor een hoorzitting of rondetafelgesprek. Het nadeel daarvan is echter is dat mensen niet gedwongen kunnen worden om te verschijnen en dat ze evenmin onder ede kunnen worden gehoord. Een tijdelijke commissie onder voorzitterschap van SP’er Van Raak heeft gezocht naar een oplossing. In haar verslag adviseert de commissie om een proef te houden met een tussenvorm: parlementaire ondervraging. Daarbij worden personen onder ede gehoord, zonder dat daar een uitgebreid onderzoek aan voorafgaat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tussenbeslissingen in de zaak Vestia

In de Vestia-zaak heeft op 6 en 7 juni jl. een regiezitting plaatsgevonden. Ter zitting zijn de onderzoekswensen van de verdediging besproken. Deze uitspraak betreft de beslissing op deze gedane onderzoekswensen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF