Weerbaarheid lokaal bestuur tegen ondermijnende criminaliteit beter in beeld

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. De komende periode organiseren de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties expertsessies met burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Commissarissen van de Koning, wetenschappers en beroepsverenigingen in het lokale bestuur om de problematiek beter in kaart te brengen en de weerbaarheid tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit te vergroten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oud-gedeputeerde betaalt omkopingsgelden terug aan Staat

Het Openbaar Ministerie is met ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) overeen gekomen dat hij al het wederrechtelijk verkregen voordeel, een bedrag van 330.828 euro, aan de Staat afdraagt. Het gaat om het voordeel dat Hooijmaijers onder meer verkreeg toen hij zich als lid van gedeputeerde staten van Noord-Holland liet omkopen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen geëist in onderzoek naar ‘PGB-roof’ en omgekochte ambtenaren

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Haag gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen vier verdachten van fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB). Het OM verwijt de twee hoofdverdachten en hun Zorg Bureau Schiedam (ZBS) dat zij een ambtenaar omkochten, meewerkten aan mensensmokkel, valse documenten opmaakten en in totaal ruim 1.200.000 euro witwasten

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling advocaten wegens medeplegen schending ambtsgeheim, vrijspraak omkoping

Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5534 en ECLI:NL:RBAMS:2017:5530

De Rechtbank Amsterdam heeft twee letselschadeadvocaten veroordeeld wegens het medeplegen van schending van het ambtsgeheim van een politievrijwilligster.De verdenking was dat deze twee advocaten en andere medewerkers van hun advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten van een politievrijwilligster vertrouwelijke informatie over verkeersongevallen hebben gekregen. De politievrijwilligster mocht die informatie niet verstrekken en schond door het verstrekken haar geheimhoudingsplicht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Belastingambtenaar veroordeeld wegens ambtelijke omkoping

Rechtbank Noord-Nederland 6 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2461 en ECLI:NL:RBNNE:2017:2459

De verdachte in deze zaak, een belastingambtenaar, heeft zich jarenlang laten omkopen door een autohandelaar om diens opzettelijk onjuiste BPM-meldingen door de Belastingdienst te laten accepteren. Op deze wijze heeft verdachte het bovendien mogelijk gemaakt dat de autohandelaar jarenlang de aangiftes BPM die hierop gebaseerd waren voor een te laag bedrag kon doen.  

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF