Global Fraud Survey 2018: Nederlandse bedrijven doen te weinig om corruptie te voorkomen

Slechts vier op de tien Nederlandse bedrijven hebben een beleid om corruptie en fraude te voorkomen. Dat is minder dan het wereldwijde gemiddelde van zes op de tien bedrijven met een dergelijke aanpak. Dat blijkt uit de Global Fraud Survey 2018 van accountantsorganisatie EY, een onderzoek onder 2250 bestuurders in 55 landen. Het onderzoek toont aan dat 38 procent van de bestuurders wereldwijd nog steeds meent dat omkoping en corruptie in de zakenwereld sterk aanwezig zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rol westerse bedrijven bij Oezbeekse corruptie telecommunicatie sector

Het International State Crime Initiative heeft een rapport ‘A Dance With the Cobra: Confronting Grand Corruption in Uzbekistan' gepubliceerd over de rol van westerse bedrijven in het Oezbeekse corruptieschandaal rondom de telecommunicatie sector in het land.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rapport: Een beetje corrupt bestaat niet

Het rapport ‘Een beetje corrupt bestaat niet, een onderzoek naar omkoping van ambtenaren door het bedrijfsleven’ is het resultaat van een dossieronderzoek naar corruptie in Nederland. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in verklaringen voor de omkoping van ambtenaren door ondernemers, waarbij deze studie zoekt naar verklaringen op het niveau van de betrokkenen zelf, hun organisatie, en hun (corrupte) relatie. Voor het onderzoek zijn strafdossiers bestudeerd afkomstig van zowel de Rijksrecherche als de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Werk aan de winkel voor multinationals inzake anti-corruptie maatregelen

Uit een rapport van consultancybedrijf Control Risks getiteld ‘International Business Attitudes to Corruption‘ blijkt dat er voor multinationals nog veel werk te verrichten is op het gebied van anti-corruptie maatregelen. Het voor de derde keer uitgebrachte rapport laat zien dat er bij ondernemingen in veel landen belangrijke stappen zijn gemaakt, maar ook dat er nog veel verbeteringsmogelijkheden zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OESO-rapport: aansprakelijkheid van rechtspersonen voor buitenlandse omkoping

De OESO heeft op vrijdag 9 december een rapport gepubliceerd met betrekking tot de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor buitenlandse omkoping: Liability of Legal Persons for Foreign Bribery: A Stocktaking Report. Het rapport zet onder meer uiteen welke mogelijkheden er op dit moment zijn voor het aansprakelijk houden van rechtspersonen onder de 41 staten die partij zijn bij het OESO Anti-corruptieverdrag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

SOMO-rapport: A structural problem in the shadows | Lobby by banks in the Netherlands

Het SOMO-rapport 'A structural problem in the shadows Lobby by banks in the Netherlands' onderzoekt specifieke aspecten van lobby-activiteiten van de Nederlandse banken ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Triodos. Hoe transparant zijn banken over hun activiteiten? Hoe zijn de contacten tussen het Ministerie en de banken? Welke invloed hebben ze op het Ministerie van Financiën? Het onderzoek richt zich specifiek op de besluitvormingsprocessen voor nieuwe financiële wetgeving.

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  Transparency International: Bestrijding corruptie Europa moet beter

  Een op de drie mensen die in Europa en Centraal Azië wonen denken dat corruptie één van de grootste problemen is waar hun land mee kampt, blijkt uit een gepubliceerd rapport van TI. In Moldova, Spanje en Kosovo is dat zelfs twee derde van de ondervraagden, wat laat zien dat het in die landen urgent is actie te ondernemen tegen machtsmisbruik en corruptie.

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  Transparency International indexeert transparantie Nederlandse bedrijven

  Transparency International Nederland heeft een indexering van Nederlandse bedrijven met betrekking tot transparantie van hun publieke rapportages gelanceerd. Die transparantie ziet met name op aan corruptie gerelateerde documenten, zoals een code of conduct, klokkenluidersbescherming en anti-corruptie trainingen.

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  Onderzoek: Agenten maken keuzes vanuit sterk moreel besef

  Nederlandse politieagenten hebben een sterk moreel besef. Ze beschikken over het vermogen om bepaalde waarden af te wegen en hebben de wil om het goede te doen. Zij zijn in staat eigen keuzes te maken en die toe te lichten. De morele weerbaarheid is daarmee sterk ontwikkeld binnen het Nederlandse korps, maar er blijft aandacht voor nodig. Dat concluderen onderzoekers van Tilburg University en de Politieacademie in een studie naar de morele weerbaarheid van de Nederlandse politieagent.

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

  Airbus-onderzoek highlight risico gebruik van tussenpersonen

  Onlangs werd bekend dat de Britse anticorruptieautoriteit een onderzoek is gestart naar de Europese vliegtuigbouwer Airbus. De Serious Fraud Office (SFO) onderzoekt mogelijke fraude, omkoping en corruptie rond de verkoop van commerciële vliegtuigen. Katherine Dixon, directeur van Transparency International's Defence and Security Programme, benadrukt in haar reactie op de start van het onderzoek het risico van het gebruik van tussenpersonen.

  Read More
  Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF