OECD: Norway has successfully enforced its foreign bribery laws but faces potential obstacles

Norway’s law enforcement institutions have demonstrated commitment and ability in combating foreign bribery using a robust legal framework. Its new Penal Code, however, could create obstacles to enforcement by potentially narrowing jurisdiction over foreign bribery committed by Norwegians abroad. In addition, certain aspects of the law, particularly in relation to corporate liability, could be further clarified to enhance the effectiveness of corporate liability, inter alia, in relation to the operations of foreign subsidiaries and other intermediaries.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OESO Integrity Forum 2017: Corruptie nog steeds de olifant in de kamer

Op 30 en 31 maart kwamen zo'n 1.300 personen, waaronder ministers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en regeringsleiders uit de OESO-landen, bijeen in Parijs tijdens de vijfde editie van het OESO Integrity Forum om uitdagingen op het gebied van anti-corruptie en integriteit te bespreken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Does Anti-Corruption Legislation Work?

This article presents a critical evaluation of the anti-corruption legislation existing for the past 15 years and changes to this legislation; turning specifically to discussion of the amendments to the Foreign Corrupt Practices Act 1977 (US), the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions, the United Nations Convention against Corruption, the Bribery Act 2010 (UK) and relevant Australian legislation.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OESO publiceert richtlijn voor bestrijding corruptie in de ontwikkelingssector

De OESO heeft op 9 december een nieuwe richtlijn gepubliceerd, de Recommendation for Development Cooperation Actors on Managing Risks of Corruption gepubliceerd. Deze richtlijn roept landen op om systemen te creëren dan wel te verbeteren met het oog op het voorkomen van en reageren op misstanden in de ontwikkelingssector. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OESO-rapport: aansprakelijkheid van rechtspersonen voor buitenlandse omkoping

De OESO heeft op vrijdag 9 december een rapport gepubliceerd met betrekking tot de aansprakelijkheid van rechtspersonen voor buitenlandse omkoping: Liability of Legal Persons for Foreign Bribery: A Stocktaking Report. Het rapport zet onder meer uiteen welke mogelijkheden er op dit moment zijn voor het aansprakelijk houden van rechtspersonen onder de 41 staten die partij zijn bij het OESO Anti-corruptieverdrag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OESO consultatie strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersonen bij omkoping

In het kader van de implementatie van het OESO anti-corruptieverdrag voert de Working Group on Bribery (WGB) van de OESO een consultatie uit om inzicht te verkrijgen in de systemen die worden gehanteerd voor de aansprakelijkstelling van rechtspersonen in geval van omkoping. De Working Group nodigt partijen uit om hun ervaringen te delen alsmede om aanbevelingen te doen om huidige systemen te verbeteren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OESO publiceert nieuwe versie Nationale Contactpunten voor internationale samenwerking

In juni is door de OESO een nieuwe versie van de 'Country Contact Points for International Co-operation' gepubliceerd. Deze publicatie bevat een lijst met Nationaal Contactpunten (NCP) voor partijen bij het OESO Anti-Corruptieverdrag. Ieder land dat de OESO-richtlijnen onderschrijft beschikt over een Nationaal Contactpunt. In totaal hebben 41 landen het verdrag geratificeerd, waaronder Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OESO: internationaal uiteenlopende regelgeving en lage boetes maken dat omkoping loont

Internationaal uiteenlopende regelgeving en lage boetes maken dat omkoping loont - ookal worden bedrijven uiteindelijk gepakt, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ministeriële bijeenkomst OESO Anti-corruptieverdrag

Op 16 maart heeft de OESO in Parijs een ministeriële bijeenkomst gehouden in het kader van het Anti-corruptieverdrag. Ministers van alle 41 staten die partij zijn bij het Anti-corruptieverdrag alsmede de ministers van de belangrijkste partnerlanden namen deel aan de bijeenkomst, samen met de hoofden van verschillende internationale organisatie en personen uit de private sector. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

NGO’s verzoeken OESO om standaarden voor schikkingen in corruptiezaken

Op 16 maart jl. heeft onder leiding van de OESO een ministeriële bijeenkomst plaatsgevonden in Paris die in teken stond van de versterking van de implementatie van het Anti-corruptieverdrag. Eén van de onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst centraal stond, zijn schikkingen met bedrijven in corruptie-zaken. In dat verband is besproken hoe zelfmelden kan worden bevorderd en de rol van schikkingen hierbij.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF