Rb: niet nodig tegenprestatie bij niet-ambtelijke omkoping te specificeren in tenlastelegging

Rechtbank Amsterdam 30 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4774

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de tenlastelegging onvoldoende feitelijke beschreven is nu uit de tenlastelegging niet blijkt wat de tegenprestatie is geweest voor de onder 1 ten laste gelegde giften. Dit onderdeel is essentieel voor een eventuele bewezenverklaring en moet dus ook nader gespecifieerd worden in de tenlastelegging. Het is voor de verdediging nu niet duidelijk waarop de verdenking precies ziet en waar de verdediging zich dus tegen moet verdedigen. De dagvaarding voldoet daarom niet aan de eisen van artikel 261, eerste lid, Sv en moet om die reden nietig worden verklaard, aldus de raadsvrouw.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Column: Niet-ambtelijke omkoping, een onnodig hoog strafmaximum

Deze zomer heeft de Hoge Raad een arrest gewezen naar aanleiding van een verzoek om herziening na een onherroepelijke veroordeling voor – onder andere – niet-ambtelijke omkoping. Namens aanvrager was om herziening verzocht, omdat hij was veroordeeld voor niet-ambtelijke omkoping, terwijl dat feit al verjaard zou zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Herzieningsverzoek vanwege verjaring na veroordeling voor passieve niet-ambtelijke omkoping 

Hoge Raad 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1308

De aanvraag berust op de opvatting dat in de onderhavige zaak moet worden uitgegaan van het strafmaximum van art. 328ter Sr zoals dat gold ten tijde van het onder 3 tenlastegelegde en dat derhalve uiterlijk op 1 maart 2015 het recht tot strafvordering van dit feit, dus vóór het onherroepelijk worden van 's Hofs uitspraak door de niet-ontvankelijkverklaring van het cassatieberoep op 12 mei 2015, reeds was verjaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Doorzoekingen in onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping bij aanbestedingsprocedures

De FIOD heeft op 13 juni meerdere doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke niet-ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en richt zich op 9 verdachten. Het vermoeden is dat zij onderling betrokken zijn bij oneerlijke aanbestedingsprocedures voor het verkrijgen van bouwopdrachten in de periode 2011 tot heden. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jarenlange gevangenisstraffen in omkopingszaak Rijksuniversiteit Groningen

Rechtbank Overijssel 17 mei 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2050; ECLI:NL:RBOVE:2017:2051; ECLI:NL:RBOVE:2017:2067

Het voormalig hoofd technisch beheer van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij de universiteit een schadevergoeding betalen van 450.000 euro.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF