Rb: niet nodig tegenprestatie bij niet-ambtelijke omkoping te specificeren in tenlastelegging

Rechtbank Amsterdam 30 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4774

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat de tenlastelegging onvoldoende feitelijke beschreven is nu uit de tenlastelegging niet blijkt wat de tegenprestatie is geweest voor de onder 1 ten laste gelegde giften. Dit onderdeel is essentieel voor een eventuele bewezenverklaring en moet dus ook nader gespecifieerd worden in de tenlastelegging. Het is voor de verdediging nu niet duidelijk waarop de verdenking precies ziet en waar de verdediging zich dus tegen moet verdedigen. De dagvaarding voldoet daarom niet aan de eisen van artikel 261, eerste lid, Sv en moet om die reden nietig worden verklaard, aldus de raadsvrouw.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Column: Niet-ambtelijke omkoping, een onnodig hoog strafmaximum

Deze zomer heeft de Hoge Raad een arrest gewezen naar aanleiding van een verzoek om herziening na een onherroepelijke veroordeling voor – onder andere – niet-ambtelijke omkoping. Namens aanvrager was om herziening verzocht, omdat hij was veroordeeld voor niet-ambtelijke omkoping, terwijl dat feit al verjaard zou zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Herzieningsverzoek vanwege verjaring na veroordeling voor passieve niet-ambtelijke omkoping 

Hoge Raad 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1308

De aanvraag berust op de opvatting dat in de onderhavige zaak moet worden uitgegaan van het strafmaximum van art. 328ter Sr zoals dat gold ten tijde van het onder 3 tenlastegelegde en dat derhalve uiterlijk op 1 maart 2015 het recht tot strafvordering van dit feit, dus vóór het onherroepelijk worden van 's Hofs uitspraak door de niet-ontvankelijkverklaring van het cassatieberoep op 12 mei 2015, reeds was verjaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Doorzoekingen in onderzoek naar niet-ambtelijke omkoping bij aanbestedingsprocedures

De FIOD heeft op 13 juni meerdere doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke niet-ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en richt zich op 9 verdachten. Het vermoeden is dat zij onderling betrokken zijn bij oneerlijke aanbestedingsprocedures voor het verkrijgen van bouwopdrachten in de periode 2011 tot heden. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jarenlange gevangenisstraffen in omkopingszaak Rijksuniversiteit Groningen

Rechtbank Overijssel 17 mei 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2050; ECLI:NL:RBOVE:2017:2051; ECLI:NL:RBOVE:2017:2067

Het voormalig hoofd technisch beheer van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij de universiteit een schadevergoeding betalen van 450.000 euro.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Groot deel onderzoekswensen toegewezen in omkopingszaak aanbesteding openbaar vervoer in Limburg

In de omkopingszaak rond de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg worden de komende maanden diverse getuigen (opnieuw) gehoord. Daar hebben de advocaten van 7 verdachten de rechtbank Oost-Brabant om verzocht. De rechtbank wijst een groot deel van de verzoeken toe, terwijl onder meer het verzoek tot het horen van de minister van Financiën wordt afgewezen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Google-directeuren moeten getuigen in omkopingszaak Eemshaven

De Amerikaanse technologiereus Google dreigt verder verwikkeld te raken in de Nederlandse corruptieaffaire rond een van haar datacentra in de Eemshaven. Onder meer de leidinggevende van de beweerdelijk omgekochte Google-hoofdonderhandelaar Simon Tusha moet als getuige worden gehoord in de Nederlandse strafzaak hierover.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vastgoedman Stroink vervolgd voor omkopen Google

Het Openbaar Ministerie gaat vastgoedondernemer Rudy Stroink, zijn echtgenote en twee rechtspersonen vervolgen voor het omkopen van een Amerikaanse directeur van Google. Met zijn vastgoedbedrijf TCN zou Stroink in de periode 2008-2010 1,7 miljoen euro aan smeergeld hebben betaald om een datacentrum van Google naar de Groningse Eemshaven te halen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen voor niet-ambtelijke omkoping Havensteder

De kasbeheerder van de Rotterdamse woningverhuurder PWS (het latere Havensteder) alsmede een tussenpersoon zijn op 14 november veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden voor niet-ambtelijke omkoping.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Organizing the finances for and the finances from transnational corporate bribery

This article analyses the finances for and the finances from corporate bribery in international business transactions and how they are organized.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF