'Stop lobby-bijbanen Europarlementariërs'

Drie van de 751 Europarlementariërs, onder wie Agnes Jongerius (PvdA ), hebben een betaalde bijbaan bij een organisatie die in het EU -lobbyregister staat. Dit blijkt uit een rapport van Transparency International over neveninkomsten van leden van het EU-parlement. De organisatie pleit voor een verbod voor Europarlementariërs op een betaalde bijbaan bij zo'n organisatie tijdens hun zittingsperiode.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Onderzoek Lobbywatch: het bedrijfsleven loopt de deur plat bij Rutte III

De gang van zaken rond de dividendbelasting bij Rutte III laat één ding glashelder zien: met een goede lobby kan je een belasting van 1,4 miljard euro laten schrappen. Wie hebben achter de schermen in Den Haag de belangrijkste stem? En hoe transparant zijn die ontmoetingen tussen lobbyisten en bewindspersonen precies? Jasper van Teeffelen van onderzoeksbureau SOMO dook voor Lobbywatch in de agenda’s van alle leden van het kabinet-Rutte III.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bestaat de integere lobbyist?

Je hoort steeds vaker over het belang van “maatschappelijk verantwoord” of “integer” lobbyen. Na elk lobby-schandaal volgen er oproepen om de rol van externe stakeholders tijdens beleidsprocessen beter te reguleren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

EU-commissaris: ex-voorzitter Barroso lobbyde

De oud-voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso is in opspraak gekomen over lobby-activiteiten in Brussel. De Portugees, die in 2016 bij Goldman Sachs aan de slag ging, heeft in oktober 2017 in een Brussels hotel onder vier ogen gesproken met EU-commissaris Jyrki Katainen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Lobbyverbod oud-bewindspersonen op eigen portefeuille

Ministeries zullen niet in gesprek gaan met een oud-bewindspersoon als die gaat lobbyen voor een bedrijf, semipublieke organisatie of lobbyorganisatie op het beleidsterrein van de voormalige minister of staatssecretaris. Het gaat om een periode van twee jaar na aftreden. Dit zogenaamde lobbyverbod, dat nu al geldt voor het ministerie van Defensie, moet voorkomen dat bewindspersonen hun kennis en positie op onwenselijke wijze benutten voor de belangen van een organisatie waar zij na hun aftreden gaan werken. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF