Transparency International: Klokkenluiders in slechts 15 van de 28 EU-lidstaten wettelijk beschermd

Naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie om de rechten van klokkenluiders binnen de Europese Unie (EU) te garanderen, presenteert Transparency International Nederland (TI-NL) een rapport en online map die de huidige wetgeving op het gebied van klokkenluidersbescherming in kaart brengt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorlopig akkoord betere bescherming van klokkenluiders in EU

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben op 12 maart een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels om klokkenluiders die inbreuken op het EU-recht melden, een hoge mate van bescherming te bieden. Het eerste voorstel van de Europese Commissie voor EU-brede normen voor de bescherming van klokkenluiders, dateert van april 2018.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: honderden mogelijke misstanden gemeld

Bij het Huis voor Klokkenluiders zijn vorig jaar 365 vragen om advies binnengekomen van werknemers die in hun werk tegen een maatschappelijke misstand aanliepen, of een vermoeden daarvan. In veertien gevallen was sprake van een mogelijke misstand. Samen met zaken uit vorige jaren adviseert en ondersteunt het Huis voor Klokkenluiders inmiddels zestig klokkenluiders. Daarnaast doet het Huis onafhankelijk onderzoek in veertien zaken. Vier daarvan verwacht het Huis dit jaar af te ronden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Benoeming bestuursleden Huis voor Klokkenluiders

Prof. dr. M.P.A. (Martine) Bouman en mr. drs. J.P. (Peter) van der Meij worden bestuurslid van het Huis voor Klokkenluiders. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoemingen gaan in op 11 maart 2019. Met deze benoemingen is het bestuur weer compleet. Voorzitter sinds juli 2018 is mr. W.B.M. (Wilbert) Tomesen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Huis voor Klokkenluiders steunt wetsvoorstel uitbreiding verbod op benadeling klokkenluiders

Ook zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs moeten wettelijk bescherming krijgen tegen benadeling door een werkgever voor wie zij werkzaamheden verrichten, als zij een melding doen over een maatschappelijke misstand of een vermoeden daarvan. Zij moeten dezelfde bescherming krijgen als werknemers met een arbeidscontract of een ambtelijke aanstelling. Het Huis voor Klokkenluiders steunt daarom het concept-wetsvoorstel hierover van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF