Transparency International: Provincie Utrecht dreigt met aangifte tegen klokkenluider na beschuldiging wanbeleid

Sinds januari dit jaar ontvangt de Provincie Utrecht geen geld meer van het Rijk. Aanleiding is de aanleg van de Uithoflijn, de tramverbinding tussen Utrecht Centraal en het universiteitscomplex in het oosten van de stad. Hierbij zouden zich financiële onregelmatigheden hebben voorgedaan, waardoor accountantskantoor EY nu weigert de jaarrekening van 2017 goed te keuren. Een klokkenluider trok aan de bel over het vermeende wanbeleid bij het Provinciebestuur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Transparency International raadt kabinet aan voorstel benadelingsverbod klokkenluiders te herschrijven

Het kabinet beloofde na de Motie-Bikker – die ziet op wettelijke bescherming tegen benadeling van ZZP’ers, vrijwilligers en stagiairs bij een melding – de positie van deze personen te verbeteren. Het huidige voorstel voor uitbreiding van het benadelingsverbod voor klokkenluiders doet dat niet, stelde Anne Scheltema Beduin, directeur van TI-NL, vanochtend bij BNR Nieuwsradio. TI-NL vindt dat de tekst terug moet naar de tekentafel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Benadelingsverbod klokkenluiders wordt uitgebreid

De regering wil dat vrijwilligers, stagiairs en zzp’ers ook bij wet worden beschermd als ze misstanden melden. Minister Ollongren van Binnenlandse zaken en minister Dekker voor Rechtsbescherming hebben hiertoe een voorstel in consultatie gebracht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Huis voor Klokkenluiders: Sterke positie vertrouwenspersonen van belang voor werknemers én werkgevers

Werkgevers moeten de vertrouwenspersonen in hun organisatie een sterke positie geven. Dat is niet alleen in het belang van hun werknemers, maar ook in hun eigen belang. Want vertrouwenspersonen kunnen ongewenste omgangsvormen als pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. Ook kunnen werknemers misstanden en integriteitsschendingen melden bij vertrouwenspersonen. Dat voorkomt later grotere schade voor de eigen organisatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Australië zet stappen bescherming van klokkenluiders

De Australische senaat heeft recentelijk de Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower Protections) Bill 2017 aangenomen. De wetten zullen naar verwachting tijdens de tweede helft van 2019 in werking treden. Volgens de Explanatory Memorandum zullen de nieuwe wetten van invloed zijn op ongeveer 33.000 bedrijven in Australië.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF