Speaking up about compliance and ethics: insights from the Caribbean

As various new laws make it obligatory to have a professional whistleblowing infrastructure in place to report all sorts of wrongdoings, one important reason for implementing a whistleblowing system is “to be compliant”. The increasing attention for compliance we are experiencing in Europe seems to absorb the field of “ethics”. Is this trend noticeable in other parts of the world?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Bijtijds luisteren voorkomt klokkenluiden'

Werkgevers moeten interne meldingen van misstanden serieus nemen en niet achter de melder aangaan. Omkoping kunnen zij voorkomen door werknemers beter toe te rusten voor de commerciële druk in opkomende markten. Dat stelden ervaringsdeskundigen en experts op een bijeenkomst van Transparency International Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Transparency International: Ook Frankrijk heeft een Huis voor Klokkenluiders

Na een project van 10 jaar is het eindelijk zo ver: ook Frankrijk heeft een Huis voor Klokkenluiders. Dit huis, een initiatief van 17 organisaties en vakbonden, is uniek. In de aanloop naar de oprichting van het huis, is door de betrokken organisaties en advocaten al in het kader van het project advies gegeven aan diverse bekende klokkenluiders.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Huis voor Klokkenluiders: Nog veel onduidelijkheid over rol vertrouwenspersoon

De rol van vertrouwenspersonen binnen organisaties is vaak onduidelijk. Dat is een van de voornaamste conclusies uit de recente verkenning “De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven” van het Huis voor Klokkenluiders. Uit het rapport komt naar voren dat werkgevers meer kunnen doen om de deskundigheid van vertrouwenspersonen te ontwikkelen, hun positie te versterken en om meer werk te maken van een veilige organisatiecultuur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Transparency International: EU-klokkenluidersrichtlijn een stap dichterbij de realiteit

Vorige week heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement (JURI) vóór een betere bescherming van klokkenluiders gestemd in de vorm van een EU-klokkenluidersrichtlijn die de Commissie in april dit jaar voorstelde. Dit zal dienen als onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement in de komende besprekingen met de Raad van Europa.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Samenhangende aanpak Huis voor Klokkenluiders internationaal uniek

Nederland is het enige land met een overheidsinstantie die diverse klokkenluidersvoorzieningen combineert, en doet dat voor zowel de  publieke als de private sector. Dat concluderen Kim Loyens van de Universiteit Utrecht en Wim Vandekerckhove van de University of Greenwich op basis van hun internationaal vergelijkend onderzoek naar klokkenluidersinstanties.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Transparency International: Klokkenluider Danske Bank verzoekt bescherming

De advocaat van de klokkenluider die de witwaspraktijken bij de Danske Bank bekend maakte, verzoekt de toezichthouders in Denemarken en Estland om bescherming. De klokkenluider, een Britse bankier genaamd Howard Wilkinson, werd afgelopen week in de media genoemd als de klokkenluider die het witwasschandaal ontmaskerde. Volgens zijn advocaat, Stephen Kohn, had dit niet mogen gebeuren. Wilkinson heeft geen toestemming gegeven om vertrouwelijke gegevens, zoals zijn identiteit, publiekelijk bekend te maken. Hetgeen bekend is gemaakt is gebaseerd op de citaten van vier medewerkers van de bank.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

An Analysis of the SEC's Whistleblower Award Program Mandated by the Dodd-Frank Act

The Dodd-Frank Act was signed into law on July 21, 2010 (DFA 2010). The Act extended the role and protection of whistleblowers by providing awards to whistleblowers who gave relevant information to the U.S. Securities and Exchange Commission and the U.S. Commodities Futures Trading Commission (DFA 2010). As of December 31, 2017, the SEC’s whistleblower program has awarded more than $179 million to 50 whistleblowers since issuing its first award in 2012.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Enig inzicht in het fiscale tipgeversregime: openheid van zaken of blijft Judas anoniem?

Het fenomeen ‘participatie van burgers’ binnen de rechtshandhaving is van alle tijden, maar in het belastingrecht is het onderwerp recent in opspraak, bijvoorbeeld vanwege de ‘Tipgeverszaak’. In deze bijdrage wordt de rol van anonieme tipgevers in het belastingprocesrecht belicht. Het doel is een overzicht te bieden van de toepasselijke regelgeving en rechtspraak en de eigenaardigheden in kaart te brengen die met het fenomeen en de juridisering ervan samenhangen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

German data protection authorities establish new rules for whistleblowing hotlines: Call for action

The coming into force of new EU-wide privacy legislation means German companies should review, and likely implement, changes to any existing whistleblowing hotlines offered to their employees. In light of the implementation of the General Data Protection Regulation (“GDPR”), the German data protection authorities (“German DPAs”) have changed their position on, amongst others, how employees submit whistleblowing reports anonymously.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF