De ‘lastige-mensenaanpak’: schending van het benadelingsverbod

Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. De bespreking van de juridische implicaties van de keuze om een bejegingsonderzoek door het Huis in te voeren, namelijk een merkwaardige samenloop van onderzoeken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Klokkenluiders, Compliance en cultuur

Klokkenluiders confronteren zowel zichzelf als hun omgeving met zware morele dilemma’s. Werknemers die een misstand binnen hun bedrijf of overheidsdienst op het spoor komen, worstelen met de vraag of zij dat aan het licht moeten brengen. En zo ja, moeten zij dan eerst gebruik maken van interne meldprocedures, of mogen zij hun kennis zonder toestemming van hun superieuren met de buitenwereld delen? Deze werknemers moeten bepalen wat er voor hen zwaarder weegt: hun professionele plicht om bedrijfs- en staatsgeheimen te bewaren, of hun burgerplicht om het publiek te waarschuwen voor corruptie, fraude en ander wangedrag? Daar komt nog een persoonlijk dilemma bij: als medewerkers besluiten om hun werkgever in een kwaad daglicht te stellen, riskeren zij verzuurde verhoudingen op de werkvloer, een einde aan hun carrière en – in extreme gevallen – zelfs juridische vervolging. Is dat het allemaal wel waard?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Huis voor Klokkenluiders schorst eigen klokkenluider

Het Huis voor Klokkenluiders heeft zijn senior-adviseur Merijn Goeman geschorst. Deze had zelf als klokkenluider misstanden in het instituut aangekaart. Goeman is een van de twee personen die in september vorig jaar misstanden binnen het Huis voor Klokkenluiders meldden aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bespreking van samenloop-problematiek

Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. In deze blog bespreekt de auteur de juridische implicaties van de keuze om art. 4, eerste lid, onder b, van de WHvk in te voeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europees netwerk klokkenluiden

Overheidsorganisaties uit verschillende Europese landen hebben een netwerk opgericht waarin zij samenwerken en kennis uitwisselen op gebied van klokkenluiden en integriteit. De oprichtingsbijeenkomst op 24 mei 2019 was in Den Haag op initiatief van het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders. Het nieuwe netwerk heet het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, NEIWA.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF