Publicatie rapport over vermoedelijke misstand bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

Commissie WODC III heeft op 19 juni, onder voorzitterschap van prof. dr. mr. E. Verhulp, de resultaten van haar onderzoek naar de afhandeling van een klacht over een vermoedelijke misstand bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) overhandigd aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag gaat.

De commissie doet concrete aanbevelingen over hoe meldingen over vermoedelijke misstanden beter opgepakt kunnen worden, zonder dat de melder die ter goeder trouw is daarvan nadelige gevolgen zal ondervinden. ,,Het rapport van de commissie toont aan dat inschattingsfouten zijn gemaakt. Ik vind het belangrijk we daar lering uit trekken en zal daar op inzetten. Ik acht een veilige werkomgeving voor een ieder van belang,’’ aldus minister Grapperhaus.

WODC III is het eerste onderzoek in een reeks van drie. Later volgen de twee andere commissies:

  • WODC Commissie I over de deugdelijkheid van drugsonderzoeken uit 2013 en 2014. Hier wordt onderzocht of er sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding die de onafhankelijkheid van de onderzoekers heeft aangetast en of de rapporten voldoen aan de standaarden voor beleidsonderzoek die destijds golden.
     

  • WODC Commissie II over de invulling van de relatie tussen het WODC en beleidsafdelingen van het ministerie na inwerkingtreding van het Protocol WODC in 2016 en de positionering van het WODC ten opzichte van het ministerie in vergelijking met andere  publieke kennisorganisaties.Documenten

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Politieman verduistert geïnde verkeersboetes

Het Openbaar Ministerie Limburg verdenkt een politieman, werkzaam in Maastricht, van verduistering van geïnde verkeersboetes. In 2017 heeft hij meer dan 15 Belgische autobestuurders contant de boete - oplopend tot € 260,00 - laten betalen na een verkeersovertreding. Dit geld stak hij in eigen zak. Het Openbaar Ministerie Limburg onderzoekt of het bij de nu bekende automobilisten blijft of dat de omvang van de verduistering groter is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rapport: Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

De laatste jaren is er in de media dus de nodige aandacht voor het omkopen van lokale bestuurders en voor de wijze waarop criminelen lokale besluitvorming(sprocessen) proberen te beïnvloeden door middel van bedreiging of infiltratie. Die was echter vooral gestoeld op individuele gevallen en op impressies. Er is in Nederland nog geen diepgravend onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de beïnvloeding door criminelen van het lokale openbaar bestuur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aantal meldingen van integriteitsschendingen bij Defensie flink gestegen

Bij Defensie zijn het aantal meldingen van integriteitsschendingen in 2017 fors gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag Integriteit Defensie dat maandag is gepubliceerd, waarin staat dat er in 2017 502 meldingen zijn geregistreerd. Dat is 36% meer ten opzichte van 2016 toen er nog 369 meldingen binnenkwamen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Amsterdamse politiechef ontslagen na misbruik bevoegdheden

De politie heeft op 13 april een commissaris uit de Eenheid Amsterdam ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Hij maakte misbruik van zijn bevoegdheden en deelde vertrouwelijke informatie met derden. Ook bekostigde de commissaris jarenlang en stelselmatig privé-uitgaven met geld van de politie. De politie onderzoekt in het verlengde van deze zaak of meer politiemensen interne regels hebben overtreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gemeentewet wordt aangepast om integriteitskwesties te voorkomen

Uit een brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer blijkt dat de Gemeentewet zal worden aangepast om integriteitskwesties binnen het gemeentebestuur zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig via de rechter aan te pakken. Kandidaat-wethouders worden in de toekomst strenger gescreend: ze moeten slagen voor een nieuwe ‘basistoets integriteit’ en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Integriteitsregels voor leden van het parlement

Integriteitsregels beogen daadwerkelijke belangenverstrengeling, maar ook de schijn ervan tegen te gaan. Moet het parlement of de wetgever de regels stellen die de uitoefening van bepaalde (neven-) werkzaamheden, de behartiging van bepaalde belangen en het aanvaarden van giften en beloningen beperken?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ex-militair veroordeeld voor schending ambtsgeheim

Rechtbank Gelderland 12 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:600

De militaire kamer veroordeelt een 53-jarige ex-militair uit Amstelveen voor schending van zijn ambtsgeheim. De man krijgt een gevangenisstraf van 106 dagen – gelijk aan het voorarrest - en een taakstraf van 80 uur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Senatoren en Statenleden debatteerden over bestuurlijke grenzen en integriteit

Delegaties van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben woensdag 14 februari in de plenaire zaal van de Eerste Kamer met senatoren gedebatteerd over de legitimatie van besluitvorming bij maatschappelijke opgaven die bestuurlijke grenzen overschrijden en over bestuurlijke integriteit. Dat gebeurde onder voorzitterschap van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol in twee plenaire sessies met inleidingen van Statenleden en senatoren. Ook de Commissarissen van de Koning Boele Staal (Overijssel) en Clemens Cornielje (Gelderland) namen deel aan het debat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Twijfels over objectiviteit WODC

De minister van J&V laat in 2018 twee externe onafhankelijke onderzoeken uitvoeren naar de integriteit en het beleid van het WODC. Aanleiding vormt de ophef over een reportage van Nieuwsuur, waaruit bleek dat het WODC onder druk is gezet door de politiek. Onderzoeken zouden jarenlang zijn beïnvloed om wenselijke resultaten te krijgen voor bewindslieden en topambtenaren van het ministerie. Ook met het toezicht op de onderzoeken zou zijn gerommeld: uit interne stukken en communicatie blijkt dat de wetenschappelijke begeleidingscommissies lang niet altijd zo objectief zijn als zou moeten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF