Artikel: De herziene Nederlandse Corporate Governance Code en tegenstrijdig belang

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de herziene Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. In deze bijdrage volgt een overzicht hoe na de herziening van de Code 2008 de tegenstrijdigbelangregeling voor een bestuurder of commissaris van een beursgenoteerde N.V. uitwerkt en met name wat deze herziening betekent voor het begrip tegenstrijdig belang.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Commentaar & Context Corporate Governance Code

Dit boek geeft artikelsgewijs commentaar op de principes en bepalingen van de Code en biedt daarmee inzicht in de opzet en achtergrond van de verschillende Code-bepalingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Herziene Corporate Governance Code wordt wettelijk verankerd

Het kabinet is positief over de herziene Corporate Governance Code die in december 2016 is gepubliceerd. De nieuwe code legt meer nadruk op de waardecreatie van een organisatie op de lange termijn, benadrukt het belang van een transparant beloningsbeleid en onderstreept de meerwaarde van een aangename bedrijfscultuur. De wettelijke verankering van de code kan nu in gang worden gezet. De herziening is tot stand gekomen onder leiding van de Commissie Van Manen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Versteviging van risicomanagement in het perspectief van de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code

Dit artikel gaat in op de voorgestelde wijzigingen van de Nederlandse Corporate Governance Code op het terrein van risicomanagement. Betoogd wordt dat de wijzigingen veelal nuttige voorstellen betreffen. Wel zijn nog enkele verbeteringen mogelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: An Interim Essay on FIFA's World Cup of Corruption | The Desperate Need for International Corporate Governance Standards at FIFA

This need to impose the highest standards of international corporate governance at FIFA is obvious. Just as clear is the current total absence of any semblance of such governance standards at FIFA. Much worse is stark evidence of FIFA’s open hostility to any such changes in the FIFA culture, a culture of corruption that includes its President, Executive Committee, continental confederations and individual Members. FIFA’s President, Sepp Blatter, not only has no conception of corporate governance principles but has also repeatedly denied their applicability to FIFA. Most recently, for example, in an astounding confirmation of his ignorance, Blatter asserted that FIFA’s Ethics Committee cannot sanction him because he appointed them. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF