Richtlijnen (relatie-)geschenken & gastvrijheid voor lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie

Het International Forum on Business Ethical Conduct (IFBEC) heeft onlangs richtlijnen gepubliceerd voor (relatie-)geschenken & gastvrijheid voor lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. De richtlijnen bieden een wereldwijde standaard voor medewerkers in de lucht- en ruimtevaart en defensie-industrie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wie durft het 'monster' van compliance te bemannen?

Het is misschien een wat al te plastische metafoor, zegt Sylvie Bleker-Van Eyk alvast vóórdat ze ’m uitspreekt, maar de afdeling compliance is bij veel bedrijven „een soort stoma die aan de organisatie hangt”. Te vaak zitten bestuurders en managers achterover geleund te wachten tot er een piepje uit de stoma komt – teken dat ergens in het bedrijf bijvoorbeeld witwasconstructies worden genegeerd of steekpenningen betaald.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

The Compliance Process

Even as regulators and prosecutors proclaim the importance of effective compliance programs, failures persist. Organizations fail to ensure that they and their agents comply with legal and regulatory requirements, industry practices, and their own internal policies and norms. From the companies that provide our news, to the financial institutions that serve as our bankers, to the corporations that make our cars, compliance programs fail to prevent misconduct each and every day. The causes of these compliance failures are multifaceted and include general enforcement deficiencies, difficulties associated with overseeing compliance programs within complex organizations, and failures to establish a culture of compliance throughout the organizational structure. In short, creating an effective compliance program is an inherently difficult task.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Over het belang van adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen: de UK Bribery Act 2010 en de UK Modern Slavery Act 2015 als inspiratiebron?

In principe 1.2 van de Nederlandse corporate governance code is vastgelegd dat vennootschappen over adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen dienen te beschikken. Het bestuur is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van de risico’s verbonden aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap. Op grond van best practice is voorgeschreven dat het bestuur op basis van de risicobeoordeling adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen ontwerpt, implementeert en onderhoudt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Creating Mechanisms to Get Good Access to Beneficial Ownership Information in International Context

International initiatives to enhance tax compliance and reduce the extent and impact of illicit financial flows have now been ongoing for over two decades, led primarily by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Financial Action Task Force (FATF), the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum), the European Union (EU), the United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), and the World Bank.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Compliance & een praktische blik op het compliance programma

Hoewel compliance niet meer is weg te denken uit onze huidige maatschappij, vraagt men zich nog steeds regelmatig af wat ‘compliance’ eigenlijk betekent. De Privacy-verordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) of General Data Protection Regulation of GDPR) die vanaf 25 mei voor iedere onderneming geldt, heeft weliswaar voor een versnelling gezorgd in de bewustwording voor wat betreft privacy, maar dekt natuurlijk niet de andere compliance-onderwerpen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Compliance & het fenomeen van de offshore wereld

De wereld wordt steeds internationaler en gecompliceerder. De tijd dat een compliancemedewerker wat betreft financieel-economische criminaliteit alleen te maken kreeg met witwassen en sanctiewetgeving ligt ver achter ons. Vandaag de dag moet u ook in staat zijn om fiscale risico’s te onderkennen, weten wanneer het om fiscaal agressieve structuren gaat, wanneer er mogelijk sprake is van corruptiebetalingen en liefst ook nog weten welke risico’s er in specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de voetbalwereld zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarboek Compliance 2018

Dit is de vijftiende editie van het Jaarboek Compliance. Het Jaarboek Compliance is een bloemlezing van inhoudelijk relevante compliance-artikelen, geschreven door verschillende auteurs.Het Jaarboek Compliance is in eerste instantie bedoeld voor compliance officers bij financiële ondernemingen, maar het is eveneens een zeer nuttig naslagwerk voor professionals in andere sectoren en vakgebieden, zoals bestuurders, commissarissen, accountants en adviseurs.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Nieuwe standaard voor integer leiderschap?

Voortschrijdende ontwikkelingen en de tijdgeest hebben (mede) geleid tot het aanpassen van de Corporate Governance Code. De introductie van lange termijn waardecreatie – een nieuw concept in de Code – is de meest uitgesproken weerslag hiervan. In de Code worden leiders van ondernemingen (bestuurders, toezichthouders) als verantwoordelijken aangewezen voor het ontwikkelen van een visie en strategie daarvoor en voor het ontwikkelen en onderhouden van een passende ondernemingscultuur. Maar bij het lezen van de Code valt mij op dat in de principes en best practices nauwelijks wordt ingegaan op de vraag welke normen en waarden leiden tot de gewenste lange termijn waardecreatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Amerikaanse DOJ publiceert Evaluation of Corporate Compliance Programs

Recent heeft de US DOJ’s Fraud Section een Evaluation Guidance met betrekking tot corporate compliance programma’s in de context van strafrechtelijke onderzoeken gepubliceerd. In dit document beschrijft de Fraud Section met 11 kern onderwerpen en onderliggende voorbeeldvragen wat het verwacht van en relevant acht bij het evalueren van compliance programma’s, waarbij de Fraud Section erkent dat risico’s – en dus de inhoud van een compliance programma – per onderneming kunnen verschillen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF