Aanhouding in onderzoek lek benoeming burgemeester ’s-Hertogenbosch

De Rijksrecherche heeft op 29 augustus een 55-jarige man uit ’s-Hertogenbosch aangehouden vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het lekken van informatie uit de vertrouwenscommissie rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester van ’s-Hertogenbosch.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling advocaten wegens medeplegen schending ambtsgeheim, vrijspraak omkoping

Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5534 en ECLI:NL:RBAMS:2017:5530

De Rechtbank Amsterdam heeft twee letselschadeadvocaten veroordeeld wegens het medeplegen van schending van het ambtsgeheim van een politievrijwilligster.De verdenking was dat deze twee advocaten en andere medewerkers van hun advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten van een politievrijwilligster vertrouwelijke informatie over verkeersongevallen hebben gekregen. De politievrijwilligster mocht die informatie niet verstrekken en schond door het verstrekken haar geheimhoudingsplicht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Politieagent aangehouden wegens verdenking schending ambtsgeheim

Op 2 augustus 2017 is een medewerker (37) van de politie Zeeland-West-Brabant aangehouden en in verzekering gesteld. De man wordt verdacht van het plegen van schending van het ambtsgeheim. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan derden. Hij wordt ook verdacht van bezit en verhandelen van verdovende middelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Onderzoek naar verdachte politiecommissaris afgerond, OM gaat (mogelijk) vervolgen

Het onderzoek door de rijksrecherche naar de van verduistering verdachte politiecommissaris van de eenheid Amsterdam is afgerond. Na bestudering van het dossier is het Openbaar Ministerie (OM) van oordeel dat de 64-jarige politieman een strafbaar feit heeft gepleegd. Het OM wil hem daarvoor strafrechtelijk vervolgen, maar dit besluit is nog niet definitief.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraf voor schending van een ambtsgeheim

Rechtbank Gelderland 4 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2515

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen medeplegen van schending van een ambtsgeheim. Het initiatief lijkt hierbij te zijn uitgegaan van verdachte. Hij heeft zijn stiefdochter, zijnde politieambtenaar, meermaals gevraagd om informatie te verstrekken met betrekking tot subjecten die gerelateerd zijn aan het strafrechtelijke onderzoek naam 6. Deze informatie heeft hij vervolgens doorgespeeld naar verdachten binnen dit onderzoek, terwijl hij wist dat deze vertrouwelijke informatie afkomstig was uit politiesystemen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF