Burgemeester Neder-Betuwe doet aangifte van poging tot omkoping

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe heeft aangifte gedaan van poging tot omkoping van een gemeenteraadslid. Een lokale omroep zou via het CDA-raadslid Ton Keuken hebben geprobeerd om de uitzendrechten te krijgen voor de gemeente.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling Van Rey tot voorwaardelijke gevangenisstraf en beroepsverbod

Een oud-wethouder van Roermond en een bevriende projectontwikkelaar zijn schuldig bevonden aan omkoping. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag bepaald. Het Haagse hof heeft aan de oud-wethouder een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden. De projectontwikkelaar heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 9 maanden opgelegd gekregen. De oud-wethouder mag ook gedurende 2 jaar geen bestuurlijk ambt binnen de gemeente, provincie of rijksoverheid bekleden. Aan de projectontwikkelaar is daarnaast ook een geldboete van €40.000,- opgelegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verduistering in dienstbetrekking door ambtenaar provincie, valsheid in geschrift, veranderen van computergegevens en gewoontewitwassen. Uitleg begrip ambtenaar.

Gerechtshof Amsterdam 1 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4405

De verdachte heeft zich gedurende een periode van twee jaren schuldig gemaakt aan het oplichten van de Provincie Noord-Holland, waar hij als medewerker basisadministratie bij de Afdeling Administratieve Financiële Dienstverlening werkzaam was.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oud-politieagent en mededader veroordeeld voor omkoping

De rechtbank Den Haag heeft de 28-jarige oud-politieagent Amine A. tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn eveneens 28-jarige mededader Yassine H. moet 3,5  jaar de cel in. Volgens de  rechtbank heeft A. zich laten omkopen door H., en voor (geldelijk) gewin politie-informatie over mogelijke hennepkwekerijen en over een persoon gedeeld. H. gebruikte die informatie vervolgens om hennepkwekerijen leeg te halen, al dan niet met of door anderen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling echtpaar voor zorgfraude en omkoping ambtenaar

De rechtbank in Den Haag heeft een echtpaar veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 3,5 jaar voor omkoping van een ambtenaar, valsheid in geschrift, witwassen en mensensmokkel. Ook mogen zij gedurende vijf jaar geen beroep in de zorg uitoefenen. Het echtpaar runde een zorgbureau dat een vehikel was om zoveel mogelijk te kunnen frauderen met zorggelden. Daarnaast heeft het zorgbureau valse documenten afgegeven om Turkse onderdanen aan een verblijfsvergunning te helpen.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Weerbaarheid lokaal bestuur tegen ondermijnende criminaliteit beter in beeld

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. De komende periode organiseren de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties expertsessies met burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Commissarissen van de Koning, wetenschappers en beroepsverenigingen in het lokale bestuur om de problematiek beter in kaart te brengen en de weerbaarheid tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit te vergroten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oud-gedeputeerde betaalt omkopingsgelden terug aan Staat

Het Openbaar Ministerie is met ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) overeen gekomen dat hij al het wederrechtelijk verkregen voordeel, een bedrag van 330.828 euro, aan de Staat afdraagt. Het gaat om het voordeel dat Hooijmaijers onder meer verkreeg toen hij zich als lid van gedeputeerde staten van Noord-Holland liet omkopen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen geëist in onderzoek naar ‘PGB-roof’ en omgekochte ambtenaren

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Haag gevangenisstraffen tot drie en een half jaar geëist tegen vier verdachten van fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB). Het OM verwijt de twee hoofdverdachten en hun Zorg Bureau Schiedam (ZBS) dat zij een ambtenaar omkochten, meewerkten aan mensensmokkel, valse documenten opmaakten en in totaal ruim 1.200.000 euro witwasten

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling advocaten wegens medeplegen schending ambtsgeheim, vrijspraak omkoping

Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5534 en ECLI:NL:RBAMS:2017:5530

De Rechtbank Amsterdam heeft twee letselschadeadvocaten veroordeeld wegens het medeplegen van schending van het ambtsgeheim van een politievrijwilligster.De verdenking was dat deze twee advocaten en andere medewerkers van hun advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten van een politievrijwilligster vertrouwelijke informatie over verkeersongevallen hebben gekregen. De politievrijwilligster mocht die informatie niet verstrekken en schond door het verstrekken haar geheimhoudingsplicht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Belastingambtenaar veroordeeld wegens ambtelijke omkoping

Rechtbank Noord-Nederland 6 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2461 en ECLI:NL:RBNNE:2017:2459

De verdachte in deze zaak, een belastingambtenaar, heeft zich jarenlang laten omkopen door een autohandelaar om diens opzettelijk onjuiste BPM-meldingen door de Belastingdienst te laten accepteren. Op deze wijze heeft verdachte het bovendien mogelijk gemaakt dat de autohandelaar jarenlang de aangiftes BPM die hierop gebaseerd waren voor een te laag bedrag kon doen.  

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF