Wat is de impact van de McDonnell-zaak?

In juni 2016 deed de Supreme Court (VS) uitspraak in de zaak van voormalig gouverneur van Virginia, Robert McDonnell. De uitspraak deed behoorlijk wat stof opwaaien. Wat is nu de exacte impact van deze zaak?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling echtpaar voor zorgfraude en omkoping ambtenaar

De rechtbank in Den Haag heeft een echtpaar veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 3,5 jaar voor omkoping van een ambtenaar, valsheid in geschrift, witwassen en mensensmokkel. Ook mogen zij gedurende vijf jaar geen beroep in de zorg uitoefenen. Het echtpaar runde een zorgbureau dat een vehikel was om zoveel mogelijk te kunnen frauderen met zorggelden. Daarnaast heeft het zorgbureau valse documenten afgegeven om Turkse onderdanen aan een verblijfsvergunning te helpen.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

(Schijn van) belangenverstrengeling bij subsidie ZonMw voor medisch onderzoek

Uit onderzoek van radioprogramma Argos blijkt dat subsidieverstrekker ZonMw de afgelopen jaren tientallen keren onderzoeksgeld op onwettige wijze heeft toegekend aan medische wetenschappers.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kunnen beloningen klokkenluiders juist ontmoedigen?

A new study found that financial rewards can unintentionally cause whistleblowers to delay reporting fraud or not report it at all.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Deputy Attorney General Announces Comprehensive Review of DOJ Corporate Enforcement Policies

DOJ is reviewing and reevaluating numerous corporate enforcement policies, including the “Yates Memo,” the FCPA Pilot Program, and policies on corporate monitors.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Klokkenluider Defensie onthult amateuristische wantoestanden

Ambassadepersoneel dat militairen gebruikt als loopjongens; beveiligers die op pad worden gestuurd met defecte wapens; ministers en leden van het koninklijk huis die worden bewaakt door niet-gecertificeerde medewerkers. Het is slechts een greep uit de misstanden die naar voren komen bij de aangifte van een klokkenluider tegen zijn commandanten bij Defensie. Hij deed zijn verhaal bij Follow the Money. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Samenwerking Huis voor Klokkenluiders & Openbaar Ministerie

Met ingang van 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Op grond van deze wet is het Huis voor Klokkenluiders (het Huis) bevoegd om onderzoek te doen naar het vermoeden van een misstand als bedoeld in die wet. Een dergelijk onderzoek door het Huis kan samenlopen met een strafrechtelijk onderzoek onder verantwoordelijkheid van bet Openbaar Ministerie. Art. 17a van de Wet Huis voor klokkenluiders bepaalt dat bij protocol afspraken gemaakt dienen te worden over samenwerking en informatie-uitwisseling die in ieder geval zien op die gevallen waarin door beide instanties een onderzoek wordt ingesteld naar eenzelfde voorval. Deze afspraken zijn neergelegd in het zogenaamde Afstemmingsprotocol Openbaar Ministerie - Huis voor Klokkenluiders, dat op 7 februari 2017 in werking is getreden. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oud-politieagent krijgt celstraf voor schending ambtsgeheim

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4430

Een 54-jarige voormalig hoofdagent van de politie is in hoger beroep schuldig bevonden aan schending van het ambtsgeheim. Daarvoor krijgt hij 5 maanden gevangenisstraf opgelegd. De man werd ook verdacht van corruptie, maar het hof sprak hem hiervan vrij. De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde de man op 18 december 2013 ook voor corruptie en legde toen een gevangenisstraf op van 12 maanden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Airbus CEO vreest hoge boete voor corruptie

Airbus hangt mogelijk een hoge boete boven het hoofd als het bedrijf schuldig wordt bevonden aan corruptie. Die vrees spreekt hoogste baas Tom Enders uit.Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk begonnen in 2016 een onderzoek nadat duidelijk werd dat tussenpersonen van Airbus mogelijk fraude gepleegd hadden bij onderhandelingen met luchtvaartmaatschappijen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Met de wet Kansspelen op afstand betfixing aanpakken

Henk Kesler nam op 12 oktober 2017 tijdens de ESSA-conferentie “Integrity in sports betting: what’s at stake?” in Londen deel aan een panel over matchfixing. “Met de wet Kansspelen op Afstand (Koa) kunnen we betfixing beter aanpakken”. Kesler benadrukte dat matchfixing een internationaal probleem is. Wil je matchfixing uit de sport weren, dan is een intensieve samenwerking op nationaal en internationaal niveau noodzakelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF