Baggeraar Van Oord koopt weigerende tussenpersoon af

Maritiem dienstverlener Van Oord heeft afgelopen jaar een contract met een lokale agent afgekocht met liefst 24 miljoen euro. Het bedrijf wilde van hem af omdat hij niet wilde voldoen aan aangescherpte eisen. De afkoopsom is vermeld in het jaarverslag over 2017.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vervolging ambtenaren Heerlen

Een ambtenaar en een oud-medewerker van de gemeente Heerlen worden vervolgd op verdenking van omkoping. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OECD: Norway has successfully enforced its foreign bribery laws but faces potential obstacles

Norway’s law enforcement institutions have demonstrated commitment and ability in combating foreign bribery using a robust legal framework. Its new Penal Code, however, could create obstacles to enforcement by potentially narrowing jurisdiction over foreign bribery committed by Norwegians abroad. In addition, certain aspects of the law, particularly in relation to corporate liability, could be further clarified to enhance the effectiveness of corporate liability, inter alia, in relation to the operations of foreign subsidiaries and other intermediaries.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

SBM Offshore: akkoord in Brazilië over afsluiting omkopingsaffaire

SBM Offshore heeft eind juni een zogenaamde 'clementie-overeenkomst' getekend met de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras en de autoriteiten van het land. De partijen verklaren daarin de zakelijke relaties te herstellen. SBM betaalt een fors bedrag aan de Brazilianen, maar niet meer dan waarmee zij al rekening hielden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen opgelegd in Vestia-zaak: 6 maanden korting voor zelfmelden

De rechtbank Rotterdam heeft op 17 juli twee hoofdverdachten in de woningcorporaties Vestia-zaak veroordeeld tot gevangenisstraffen voor omkoping, oplichting van Vestia, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen, alsmede een aantal fiscale delicten. De rechtbank acht bewezen dat de makelaar (‘introducing broker’) van zakenbanken, die in 2012 de fraude bij Vestia zelf bekend maakte, zes jaar lang ruim € 10 miljoen euro aan steekpenningen aan de kasbeheerder (‘treasury & control manager’) van Vestia heeft betaald. Hij kreeg 30 maanden celstraf, de kasbeheerder kreeg 36 maanden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM staakt onderzoek naar schenkflat Pechtold

Het Openbaar Ministerie staakt het onderzoek naar de schenking van een appartement aan D66-leider Alexander Pechtold. Volgens het OM is er onvoldoende aanleiding voor de verdenking van een strafbaar feit en zijn er geen aanknopingspunten voor een opsporingsonderzoek. Pechtold kreeg het appartement vorig jaar van een bevriende Canadese oud-diplomaat. Er kwamen daarop ruim tweehonderd aangiftes binnen van ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en belastingontduiking. De waarde van het appartement zou bij taxatie te laag zijn ingeschat en ten onrechte zou zijn vastgelegd dat de Canadees tijdens zijn leven nog gebruik van de woning mag maken. Dat zou van invloed zijn geweest op de hoogte van de overdrachtsbelasting.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zomerstop Anti-Corruptie

In verband met de vakantieperiode last Anti-Corruptie een zomerstop in van maandag 16 juli t/m 19 augustus 2018. Op maandag 20 augustus zullen weer nieuwsberichten op de website verschijnen. Uiteraard zijn we gedurende deze periode wel per e-mail en telefonisch bereikbaar.  

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Anti-Corruptie Congres 2018 | Vrijdag 2 november

Corruptie en de bestrijding ervan staan in de belangstelling. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politiek, haalden headlines in de media. Het Anti-Corruptie Congres biedt een overzicht de meest actuele thema's en ontwikkelingen op het gebied van (de bestrijding van) corruptie. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ontneming omkopingsmiddelen ondanks verjaring niet-ambtelijke omkoping

Rechtbank Midden-Nederland 10 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3173

De rechtbank heeft in haar vonnis van 10 juli 2018 witwassen bewezen verklaard, maar tevens overwogen dat veroordeelde zich schuldig heeft gemaakt aan (de niet ten laste gelegde) niet-ambtelijke omkoping. De rechtbank heeft overwogen dat veroordeelde in de periode van 19 januari 1999 tot en met 7 november 2002 in totaal een bedrag van $ 2.451.177 op zijn Zwitserse rekening heeft ontvangen dat afkomstig is van niet-ambtelijke omkoping. Deze geldbedragen kunnen daarom worden aangemerkt als baten uit een door veroordeelde gepleegd ander strafbaar feit, te weten niet-ambtelijke omkoping. Op grond hiervan kunnen deze geldbedragen ook aan veroordeelde worden ontnomen. Dat de niet-ambtelijke omkoping verjaard is, staat daar niet aan in de weg.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oud-directeur Ballast Nedam: vrijspraak niet-ambtelijke omkoping, veroordeling witwassen van de omkopingsmiddelen (geldbedragen)

Rechtbank Midden-Nederland 10 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3168

Een 74-jarige man uit Vught is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij een geldboete van 100.000 euro betalen. Hij heeft zich als lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam schuldig gemaakt aan het witwassen van meer dan 2,4 miljoen dollar. Een andere, 70-jarige, bestuurder van Ballast Nedam is vrijgesproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF