Schikken wanneer sprake is van een “cover up” van corruptie

Op 13 februari 2018 heeft de rechtbank Haarlem in een beschikking vastgesteld dat “in voldoende mate vast [staat] dat sprake is geweest van een corruptieschandaal en een ‘cover up’.”

De beschikking doet een belangrijke vraag rijzen: hoe zit het nou met het schikkingsbeleid van de Nederlandse overheid in dit soort zaken? Is het wenselijk dat geschikt wordt met een bedrijf dat geen volledige openheid van zaken geeft? En kún je als Openbaar Ministerie (OM) wel weten of een bedrijf volledig openheid van zaken heeft gegeven?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ex-militair veroordeeld voor schending ambtsgeheim

Rechtbank Gelderland 12 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:600

De militaire kamer veroordeelt een 53-jarige ex-militair uit Amstelveen voor schending van zijn ambtsgeheim. De man krijgt een gevangenisstraf van 106 dagen – gelijk aan het voorarrest - en een taakstraf van 80 uur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Senatoren en Statenleden debatteerden over bestuurlijke grenzen en integriteit

Delegaties van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben woensdag 14 februari in de plenaire zaal van de Eerste Kamer met senatoren gedebatteerd over de legitimatie van besluitvorming bij maatschappelijke opgaven die bestuurlijke grenzen overschrijden en over bestuurlijke integriteit. Dat gebeurde onder voorzitterschap van Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol in twee plenaire sessies met inleidingen van Statenleden en senatoren. Ook de Commissarissen van de Koning Boele Staal (Overijssel) en Clemens Cornielje (Gelderland) namen deel aan het debat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Adequate risicobeheersing in de samenwerking met derde partijen verlaagt het corruptierisico

Het doen van onderzoek naar derde partijen (third party due diligence) is een belangrijk onderdeel van een effectief Anti-Bribery & Corruption (ABC) complianceprogramma. Door wie en hoe kun je als bedrijf het onderzoek naar derde partijen uitvoeren en inbedden in een compliance programma? Toonaangevende ABC-wetgeving komt uit het VK en de VS. Aan de orde komen de wettelijke internationale kaders, handleidingen hierbij en de ISO-standaard 37001.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Twijfels over objectiviteit WODC

De minister van J&V laat in 2018 twee externe onafhankelijke onderzoeken uitvoeren naar de integriteit en het beleid van het WODC. Aanleiding vormt de ophef over een reportage van Nieuwsuur, waaruit bleek dat het WODC onder druk is gezet door de politiek. Onderzoeken zouden jarenlang zijn beïnvloed om wenselijke resultaten te krijgen voor bewindslieden en topambtenaren van het ministerie. Ook met het toezicht op de onderzoeken zou zijn gerommeld: uit interne stukken en communicatie blijkt dat de wetenschappelijke begeleidingscommissies lang niet altijd zo objectief zijn als zou moeten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Transparantie bij de gemeenteraadsverkiezingen: PvdA – of toch niet?

Plaatselijke PvdA-politici verzinnen nieuwe namen voor hun afdelingen omdat de naam “PvdA” kiezers zou afschrikken, meldt Trouw. In totaal doen volgens de PvdA bij de verkiezingen op 21 maart a.s. 39 (van de 335) afdelingen mee met een (lokale) naam die niet direct herkenbaar is als ‘PvdA’. De laatste maanden, zo niet jaren, heeft de PvdA landelijk te kampen met imagoproblemen. Het begon met de afstraffing voor hun rol in het vorige kabinet en eindigde – vooralsnog – met het opstappen van Eerste Kamerlid en voorzitter van de landelijke fractie, Marleen Barth.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aankondiging lancering Corruption Perceptions Index

Op 21 februari om 19:00 uur is de lancering van de 23ste jaarlijkse Corruption Perceptions Index – de CPI 2017 – van Transparency International. Dit jaar rangschikt de index 180 landen/gebieden op het waargenomen niveau van corruptie in de publieke sector. Zuid-Sudan en Somalië werden vorig jaar gezien als de meest corrupte landen en Denemarken en Nieuw-Zeeland als de minst corrupte landen. Wie prijkt in de CPI 2017 bovenaan de lijst en waar staat Nederland dit jaar?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wat te doen met ‘draaideurpraktijken’ van politici?

De overstap van oud-ministers onmiddellijk na hun aftreden naar functies in de particuliere sector roept in de publieke opinie steeds vaker vragen op uit een oogpunt van schijn van belangenverstrengeling. Onlangs is een regeling vastgesteld die het verrichten van lobbyactiviteiten door oud-ministers op hun vroegere beleidsterrein op ministeries verbiedt. Is dit lobbyverbod voldoende of moet een verdergaande regeling worden getroffen?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Uitspraak Rendo-zaak

De Noordelijke Fraudekamer heeft uitspraak gedaan in de zaak Zebra. In deze zaak stonden negen personen en twee vennootschappen terecht op verdenking van fraude bij de financiering van een energiecentrale in Steenwijk in de jaren 2007 tot en met 2011. De rechtbank oordeelt dat twee voormalig directeuren van het Drents-Overijsselse energiebedrijf Rendo hun positie hebben misbruikt om op grote schaal leningen en andere financiële verplichtingen aan te gaan met het bedrijf SGI, dat zich bezighield met de bouw en exploitatie van de centrale, terwijl zij zelf heimelijk, zonder toestemming of medeweten van de raad van commissarissen en de gemeentelijke aandeelhouders van Rendo, aandelen in SGI hielden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tweede aanhouding in onderzoek lek benoeming burgemeester ’s-Hertogenbosch

De Rijksrecherche heeft vanochtend een 64-jarige man uit Rosmalen aangehouden vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het lekken van informatie rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester van ’s-Hertogenbosch.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF