Artikel: Aanbevelingen voor de aanstaande rechterlijke toets van de hoge en bijzondere transactie

Bijna een eeuw geleden deed de transactie haar intrede in onze strafrechtspleging als buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit voor lichte strafzaken. Zo’n 90 jaar later, in 2007, kondigde de wetgever aan dat hij de transactie zou vervangen door de strafbeschikking. Dat kan worden gesproken van een metamorfose in de (beoogde) toepassing van de transactie, blijkt uit het recente bericht dat enkel de zogenaamde hoge en bijzondere transactie (voorlopig) een blijvende plek heeft veroverd in onze strafrechtspleging als passend en effectief alternatief voor strafvervolging in omvangrijke en complexe zaken. Ten aanzien van de overige categorieën strafzaken zal de transactie op korte termijn niet langer tot het afdoeningsarsenaal behoren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Switzerland makes ‘satisfactory’ anti-corruption progress

The Council of Europe says Switzerland has made “satisfactory” progress in implementing a series of anti-corruption recommendations relating to parliamentarians, judges and prosecutors. In a report published on Thursday, the Council of Europe Group of States against Corruption (GRECO) said Switzerland had implemented its recommendations for prosecutors and, to a lesser extent, those for parliamentarians. Additional efforts are needed for judges, it added. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Corporate investigations: twijfels aan onpartijdigheid

De FIOD en het Openbaar Ministerie willen zwaarder gaan leunen op het onderzoek dat bedrijven, die worden verdacht van fraude of corruptie, zelf laten uitvoeren door en onder regie van hun advocaat. Maar kunnen advocaten wel objectief feitenonderzoek doen als zij de belangen van hun cliënt moeten behartigen? Of doen advocaten als corporate investigators aan ‘vaagheidsvinding’?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nieuwe Europese initiatieven voor klokkenluiders

De Europese commissie heeft een richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders in zowel publieke als private organisaties voorgesteld. Daarnaast hebben een aantal instanties die instaan voor klokkenluidersbescherming en onderzoek naar misstanden die zij melden een Europees netwerk opgezet om kennis en ervaringen te delen over hoe om te gaan met de uitdagingen van klokkenluidersbescherming. Leidt dit tot betere bescherming voor melders van maatschappelijke misstanden? En wat kunnen we van de praktijk in andere Europese landen leren?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

From Baksheesh to Bribery

The book "From Baksheesh to Bribery: Understanding the Global Fight Against Corruption and Graft" draws on some of the world's top anti-bribery experts to, in the course of some 750 pages, look at anti-bribery and anti-corruption from a truly global ("beyond the FCPA") perspective.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF