Europees Parlement stemt in met klokkenluidersbescherming

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een Europese richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders. De nieuwe regels, waarover in een eerder stadium reeds een akkoord is bereikt met de lidstaten, werden aangenomen met 591 stemmen voor, 29 tegen en 33 onthoudingen. Ze bevatten nieuwe, EU-brede normen voor de bescherming van klokkenluiders die inbreuken op het EU-recht onthullen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Commissie doet voorstel voor gedragscode integriteit

De Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit heeft dinsdag 16 april 2019 een voorstel gepresenteerd voor een gemeenschappelijke Gedragscode integriteit voor Eerste Kamerleden. Momenteel kent het Reglement van Orde van de Kamer weliswaar een aantal bepalingen over integriteit maar wordt het onderwerp voor het overige overgelaten aan de afzonderlijke fracties. De commissie wil met de door haar voorgestelde gemeenschappelijke gedragscode een stap verder zetten. Het voorstel van de commissie bevat naast een aantal nieuwe en aangescherpte bepalingen tevens instrumenten voor naleving en interpretatie van de gedragscode.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kamerbrief anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekering

Staatssecretaris van Financien Snel heeft op 17 april jl. een Kamerbrief gestuurd met nieuw anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekering. Met deze brief informeert hij de Tweede Kamer over het gemoderniseerde Nederlandse anti-omkopingsbeleid voor de exportkredietverzekeringen (ekv) en de laatste stand van zaken over de onderhandelingen in OESO-verband op dit terrein.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Niet-ambtelijke omkoping door als interim-manager werknemer aan te nemen terwijl hij deel van salaris ontving

Rechtbank Rotterdam 21 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2917

De verdachte was interim financieel manager bij woningcorporatie naam woningcorporatie en als zodanig lasthebber van naam woningcorporatie. Naast de belangen van naam woningcorporatie heeft de verdachte ook zijn eigen belang gediend door een vergoeding te eisen van iemand die via de verdachte als interimmer bij naam woningcorporatie kwam werken, en dit niet aan naam woningcorporatie te melden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Transparency International: Klokkenluiders in slechts 15 van de 28 EU-lidstaten wettelijk beschermd

Naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie om de rechten van klokkenluiders binnen de Europese Unie (EU) te garanderen, presenteert Transparency International Nederland (TI-NL) een rapport en online map die de huidige wetgeving op het gebied van klokkenluidersbescherming in kaart brengt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF