Tot 7 jaar cel voor invoer cocaïne, omkoping douanebeambten en deelname aan criminele organisatie

De rechtbank Noord-Holland heeft zes verdachten celstraffen tot 7 jaar opgelegd voor onder meer invoer van 8 kilo cocaïne in olijfolie uit Chili en het voorbereiden van invoer van 3 kilo cocaïne in boeken uit Venezuela.  Daarnaast zijn de drie hoofdverdachten, van wie één bij de douane werkte, veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Hoofdverdachten N. en C. zijn ook veroordeeld voor voorbereiding van invoer van cocaïne in golftassen uit Panamaen omkoping van douanebeambten, en N. voor voorbereiding van uitvoer van cocaïne in brieven naar Australië. De douanebeambten zijn veroordeeld voor ambtelijke corruptie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zomerstop Anti-corruptie.nl

In verband met de vakantieperiode last Anti-corruptie.nl een zomerstop in van zaterdag 15 juli t/m zondag 20 augustus 2017. Op maandag 21 augustus zullen weer nieuwsberichten op de website verschijnen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Naar aan richtlijn voor klokkenluiders?

Recent heeft een workshop, georganiseerd door de Europese Commissie, plaatsgevonden waar is gediscussieerd over het voorstel voor een richtlijn met maatregelen om klokkenluiders in de EU te beschermen. Een belangrijke vraag die eerst zal moeten worden beantwoord, is of er wel een rechtsgrond bestaat voor bescherming van klokkenluiders door middel van een richtlijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

BING niet aansprakelijk voor integriteitsonderzoek oud-burgemeester

Een oud-burgemeester heeft onvoldoende onderbouwd dat het onderzoek van het Bureau Integriteit (BING) onzorgvuldig is. De gemeenteraad liet in april 2011 door BING onderzoek doen naar het handelen van de burgemeester. BING concludeerde dat er sprake was van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en een angstcultuur. Nog voordat het rapport werd uitgebracht aan de gemeenteraad trad de burgemeester af. Volgens haar is het uitgebrachte rapport onzorgvuldig en is BING aansprakelijk voor de door haar geleden schade.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toename aantal onderzoeken naar integriteitsschendingen binnen provincies

Provinciehuizen hebben de laatste jaren meer onderzoeken naar integriteitsschendingen laten uitvoeren. Van een interim-manager die zichzelf verrijkt, tot een ambtenaar die collega’s per e-mail bedreigt. NRC verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) cijfers die inzicht bieden in het integriteitsniveau in de provinciehuizen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Accountant en corruptie

De accountant opereert in een spanningsveld omdat de belangen van het maatschappelijk verkeer en die van de cliënt kunnen conflicteren. De laatste jaren kwamen diverse omkoopschandalen naar buiten en kregen accountants de volle laag van politiek, media en AFM. In deze bijdrage wordt het onderwerp accountant en corruptie langs twee lijnen uitgediept.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Belastingdienst vond 683 Nederlandse zondaars in Panama

Nederland heeft ,,een paar honderd Nederlandse” betrokkenen aangetroffen in de zogeheten Panama Papers. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag op een hoorzitting in het Europees Parlement. De Panama Papers zijn in mei 2016 uitgelekte documenten over wereldwijde belastingontwijking en -ontduiking via belastingparadijzen als Panama.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Financiële toezichthouders AFM en DNB willen geen tipgeld betalen aan melders van misstanden

Tijdens het wetgevingsoverleg over de Wet implementatie richtlijn en verordening marktmisbruik op 4 juli 2016 heeft de minister van Financiën, Dijsselbloem, toegezegd dat hij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank zou vragen intern beleid te formuleren over het toekennen van beloningen aan melders van misstanden. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Questionable Payments Abroad

One important issue that international managers must face is questionable payments abroad. What is acceptable in terms of culture and law varies greatly around the world, and managers must come to grips with the inevitable and often conflicting demands that will be made on them in foreign markets.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Anti-Bribery & Corruption Conference 2017: International Enforcement Trends

On Friday 1 December 2017 the annual Amsterdam held Anti-Bribery & Corruption Conference will take place for the third time. After two successful editions of the conference in Dutch, the conference will as of this year be held in English. The theme of this years conference is 'International Enforcement Trends'. The program will cover a broad range of topics, including recent developments, stimulating debate, fostering networking, cross-fertilisation and the global exchange of experience.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF