US: DOJ Guidelines Incentivize Companies to Self-disclose and Cooperate in False Claims Act Cases

On 7 May 2019, the DOJ issued Guidelines for Taking Disclosure, Cooperation, and Remediation into Account in False Claims Act Matters, which identify various factors that the Department will consider in issuing credit to companies that voluntarily disclose misconduct that could serve as the basis for False Claims Act violations, or companies that otherwise cooperate in ensuing investigations.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarbericht Openbaar Ministerie: Toename aantal lek- en corruptiezaken

Het aantal lek- en corruptiezaken is in vergelijking met 2017 gestegen. Het gaat daarbij om zeer ernstige en complexe zaken waarbij ook regelmatig contacten met de georganiseerde criminaliteit worden waargenomen. In 2018 steeg het aantal corruptiezaken van 22 naar 33 en het aantal lekzaken van 23 naar 32.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eerste Kamer akkoord met nieuwe regels voor eigen integriteit

De Eerste Kamer heeft vandaag na stemmen bij zitten en opstaan het Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde en de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer (CXXXIV, B) met algemene stemmen aangenomen. De Kamer stemde daarbij in met het Verslag van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit (CXXXIV). De tijdelijke commissie houdt hiermee op te bestaan. Een aantal fracties gaf dinsdag een stemverklaring af over de reglementswijziging waarin zij hun steun verder toelichtten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europees netwerk klokkenluiden

Overheidsorganisaties uit verschillende Europese landen hebben een netwerk opgericht waarin zij samenwerken en kennis uitwisselen op gebied van klokkenluiden en integriteit. De oprichtingsbijeenkomst op 24 mei 2019 was in Den Haag op initiatief van het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders. Het nieuwe netwerk heet het Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities, NEIWA.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Global Corruption Index

A composite index encompassing as much as 199 countries. The GCI stands out for its global approach. Its results display the risk exposure deriving from both the public and private sectors. The GCI also includes issues related to white collar crimes and more specifically to money-laundering and terrorism financing. The GCI relies on various methods for collecting data reflecting the variety of ways available to estimate corruption.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF