Geen verband gevonden tussen ontslag medewerker waterschap en melding over vermoeden van misstand

Een medewerker bij een waterschap die bij zijn werkgever als klokkenluider een vermoeden van een misstand meldde, is niet aantoonbaar als gevolg daarvan ontslagen. Het Huis voor Klokkenluiders heeft in een onderzoek geen feiten gevonden die aantonen of aannemelijk maken dat het melden van (het vermoeden van) een misstand de oorzaak is van het negatieve oordeel over het functioneren van de medewerker en uiteindelijk zijn ontslag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kamervragen over omkopingszaak Shell en verschoningsrecht

Op 8 juli zijn door Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming over de verdenking van omkoping en corruptie bij Shell en het verschoningsrecht van bedrijfsjuristen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling van oud-wethouder van Roermond wegens omkoping blijft in stand

Hoge Raad 9 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1135

De Hoge Raad heeft de ingediende klachten van de verdachte verworpen. Er is onder meer geklaagd dat de rechtbank en het Hof niet bevoegd zouden zijn over een aantal tenlastegelegde feiten te oordelen, omdat het zou gaan om ambtsmisdrijven. Daarover zou alleen de Hoge Raad mogen oordelen. Verder zou de oud-wethouder ten onrechte zijn veroordeeld wegens het schenden van een geheim door het lekken van vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Corruptiezaak tegen Shell loopt volgens juristen onvermijdelijk vertraging op

Shell en het Openbaar Ministerie waren er donderdag uiteindelijk eerlijk over. Ja, zij botsen over de interne Shell-documenten die begin 2016 tijdens een inval door opsporingsdienst FIOD in beslag zijn genomen op het Haagse hoofdkantoor. Die gaan over de corruptiezaak rond OPL245, een mega-olieveld voor de kust van Nigeria.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tweede Kamer zinspeelt op vervolging hoofdofficieren van justitie

De Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid vraagt minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) of strafrechtelijke vervolging mogelijk is van de hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen en Marianne Bloos wegens onder meer valsheid in geschrifte.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF