DOJ: Evaluation of Corporate Compliance Programs

The US DOJ has updated their "Guidance on Evaluating Corporate Compliance Programs” last April.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Hooggeplaatste politici, corruptie en de functie van het strafrecht

Dit artikel biedt eerst een uiteenzetting van risico’s van politieke corruptie voor de democratische rechtsstaat zoals deze uit vooral sociaalwetenschappelijk en politicologisch onderzoek naar voren komen. Kort gezegd heeft corruptie virusachtige eigenschappen die de democratie kunnen ondermijnen. Daarmee wordt onder meer het fundamentele belang van het onderwerp duidelijk. Opnieuw op basis van hoofdzakelijk zulk onderzoek komt vervolgens meer specifiek het belang van het strafrecht voor het tegengaan van corruptie aan de orde.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Transparency International: Tweede Kamerleden zitten niet op toezicht te wachten

Er is de laatste weken veel te doen rondom de integriteit van parlementariërs. Tweede Kamerleden Dion Graus (PVV) en Theo Hiddema (FvD) lijken te hebben gesjoemeld met hun onkostenvergoedingen en senator Anne-Wil Duthler moest haar VVD-fractielidmaatschap uiteindelijk opgeven wegens vermeende belangenverstrengeling. Nu de Eerste Kamer eindelijk de koe bij de horens vat en met een eigen gedragscode integriteit komt, lijkt de Tweede Kamer niet op dergelijk toezicht te zitten wachten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist voorwaardelijke gevangenisstraf en werkstraf voor omkoping ex-politiecommissaris

Reisjes naar een Frans chateau, Canada en races in Lommel en Le Mans voor een voormalig politiecommissaris. En dat allemaal op kosten van de bedrijven van een man die hoopte zo goed geld te verdienen aan camera’s die onder andere door de politie worden bekeken. Als het aan het Landelijk Parket ligt, krijgen beide mannen hiervoor een voorwaardelijke celstraf van een maand en een werkstraf van 240 uur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

‘Voorbeeldige scheepsbouwer Damen maakt ongestraft fouten'

Onregelmatigheden Damen Shipyards, de grootste scheepsbouwer van Nederland, maakte de afgelopen jaren veertien fouten bij aanvragen voor staatsgaranties. Desondanks bleef de overheid garant staan voor de internationale miljoenendeals van Damen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF