Cursus Sanctieregelgeving | Donderdag 14 maart 2019

Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie. Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de sanctieregelgeving besproken en wordt ingegaan op de naleving ervan in de praktijk. Daarbij komt tevens aan bod welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en punitieve sancties opgelegd kunnen worden bij overtreding van die sanctieregelgeving.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nieuwste cijfers over onderzoek naar lekken politie-informatie

In de afgelopen twee jaar zijn er bij de politie 219 vermoedens geweest van het lekken van politie-informatie aan derden. De cijfers uit 2017 en 2018 zijn een aanvulling op het recente onderzoek van de Politieacademie naar cijfers uit 2015 en 2016 over ambtenaren die informatie onrechtmatig deelden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bescherming van klokkenluiders van belastingontduiking

In november heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement (JURI) vóór de EU-klokkenluidersrichtlijn gestemd. Transparency International meldt nu echter dat de Juridische dienst van de Raad van de Europese Unie (JUR) de Europese Commissie heeft aangeraden klokkenluiders die informatie over belastingontwijking of -ontduiking lekken in een aparte regeling op te nemen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CIE-informatie heeft redelijk vermoeden opgeleverd dat politieambtenaar zich schuldig zou maken aan passieve ambtelijke omkoping

Gerechtshof Arnhem 29 september 2018, ECLI:NL:GHARN:2011:3430

Het hof is van oordeel dat de CIE-informatie een redelijk vermoeden heeft opgeleverd dat een politieambtenaar zich schuldig zou maken aan passieve ambtelijke omkoping als bedoeld in artikel 363 van het Wetboek van Strafrecht. Er is derhalve sprake van een verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat gezien zijn aard een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verzet tegen mogelijke schikking met Shell

De vier belangenorganisaties die in 2017 aangifte deden tegen Shell wegens illegale activiteiten in Nigeria, vrezen dat het Openbaar Ministerie aanstuurt op een schikking. In een brief aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) formuleren ze een aantal eisen als het tot een schikking met Shell komt, en niet tot een rechtszaak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF