Artikel: How Does Bribery Affect a Firm’s Future Growth?

Although economists have long studied the impact of bribery on firms’ development, the debate continues as to whether bribery ‘greases’ or ‘sands’ the growth of businesses. For this investigation, we acquired data from the Business Environment and Enterprise Survey conducted by the World Bank; this panel data include firm-level information, every three years from 2002 to 2008, in transition economies in Central Asia and Eastern Europe.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FNV wil bescherming van klokkenluiders, vertrouwenspersonen en coördinatoren integriteit

FNV Overheid heeft met minister Grapperhaus om de tafel gezeten om te praten over het aftappen van collega’s. We deden dit op ons initiatief samen met CNV Connectief, de CMHF, Justitievakbond Juvox en de departementale ondernemingsraad. De reden van het gesprek is de ophef rond de klokkenluidersklacht. De WODC ophef begon in december 2017. Nieuwsuur kreeg een interne klokkenluidersbrief van een WODC-onderzoeker in handen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Corruptie in Nederland is een wittemannenprobleem'

Jos van Rey, Henry Keizer, Ricardo Offermans, Mark Verheijen, Piet van Pol, Ton Hooijmaijers, Robin Linschoten, Rob ­Drillenburg, Sjoerd Swane, Jan Franssen, Rob Bats, Piet Ploeg, Johan Houwers, Huub Eitjes, Piet Neus, Gee Craenen, Arnold van den Broek, Jos de Graaf, Wiel Vossen, Harrie Verkampen, Jo in de Braekt, Fons Heuts, Cees Sinke, Kees Oversier, Frits Huijbers, Wim Cornelis, Peter van den Baar, Henk Riem, Henk Kool en Jan Elzinga; allemaal VVD-, CDA- en PvdA-politici die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, belangenverstrengeling en zelfverrijking. Ze dragen stuk voor stuk oer-Hollandse namen, daar zit geen woord Turks, Arabisch of ­Berbers tussen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Lek sollicitatie Roemer niet boven

Het onderzoek naar wie heeft gelekt dat oud-fractieleider van de SP Emile Roemer deelnam aan de sollicitatieprocedure voor de nieuwe Gelderse commissaris van de Koning heeft geen verdachte opgeleverd. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie rond de benoeming gestaakt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Foute boel: niet-integer gedrag op werk

Van pakken printerpapier mee naar huis nemen tot sjoemelen met wetenschappelijke data. Het spectrum van niet-integer handelen op het werk is breed. ‘We zijn allemaal sterren in het rationaliseren van ons eigen slechte gedrag.’

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF