Gevangenisstraffen tot 2,5 jaar geëist tegen twee voormalig bestuurders HDI

Het Openbaar Ministerie heeft op 19 maart in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen van 2,5 jaar geëist tegen twee voormalig bestuurders van HDI-Gerling. Het OM verwijt hen verduistering, valsheid in geschrift en één van de bestuurders en zijn bedrijf ook corruptie. “Alles was geoorloofd om meer geld te verkrijgen” ze de officier op zitting: “Verdachten hebben zich lange tijd onaantastbaar gewaand en hebben zich de tegoeden van HDI toegeëigend alsof het hun eigen vermogen was.”

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

1.089 integriteitsschendingen bij grootste 25 gemeenten in laatste vijf jaar

Gemeenten onderzoeken steeds vaker de integriteit van hun ambtenaren. Van 2012 tot en met 2016 is onderzoek gedaan naar 1.902 mogelijke integriteitsschendingen bij de 25 grootste gemeenten. In 1.089 gevallen (57%) werd ook een daadwerkelijke overtreding geconstateerd. Van de 25 grootste gemeenten blijkt Rotterdam het strengst te zijn in handhaving na het vaststellen van een integriteitsschending, met 95 keer strafontslag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Amsterdamse gemeenteambtenaren verkochten illegale gehandicapten parkeerkaarten

Twee ambtenaren van de gemeente Amsterdam hebben vermoedelijk jarenlang gehandicaptenparkeerkaarten voor forse bedragen doorverkocht. Daarmee kon overal in de stad gratis worden geparkeerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling voorzitter college van bestuur stichting voor voortgezet onderwijs wegens oplichting, valsheid in geschrift, niet-ambtelijke omkoping en witwassen

Rechtbank Rotterdam 22 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1425

De verdachte heeft in een periode van ongeveer vijfeneenhalf jaar als voorzitter van het college van bestuur van een stichting voor voortgezet onderwijs samen met een mededader die stichting opgelicht voor een bedrag van bijna een kwart miljoen euro. Om die fraude mogelijk te maken heeft hij samen met die mededader valse facturen opgemaakt waarin werkzaamheden werden gedeclareerd die nooit hadden plaatsgevonden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Integriteitsregels voor leden van het parlement

Integriteitsregels beogen daadwerkelijke belangenverstrengeling, maar ook de schijn ervan tegen te gaan. Moet het parlement of de wetgever de regels stellen die de uitoefening van bepaalde (neven-) werkzaamheden, de behartiging van bepaalde belangen en het aanvaarden van giften en beloningen beperken?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OECD Integrity Forum

Globalisation - the increasing integration of economies in terms of flows of goods, services, capital, people and ideas - has transformed the planet. While it has brought immense benefits, lifting hundreds of millions out of poverty, creating economic growth and increasing the range and affordability of goods and services worldwide, it has not benefited everyone equally and countries and individuals remain vulnerable. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Golden Visa-regeling in Europa vormt een groot corruptierisico

Een reeks onderzoeken, vandaag gepubliceerd door het OCCRP, beschrijft gedetailleerd hoe burgerschaps- en investeringsprogramma’s, ook wel Golden Visa-regelingen genoemd, kwetsbaar zijn voor misbruik en corruptiebestrijding ondermijnen in de Europese Unie en haar buurlanden. De bevindingen laten zien dat Europese landen visumvrij reizen, en zelfs EU-burgerschap, verkopen aan buitenlandse investeerders met minimale controle, transparantie en due diligence. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Best Practice Guide voor wetgeving ter bescherming van klokkenluiders

Naarmate meer en meer landen klokkenluiderswetgeving willen toepassen, heeft Transparency International in samenwerking met Transparency International Nederland en vier andere chapters de Best Practice Guide voor wetgeving ter bescherming van klokkenluiders ontwikkeld. Deze guide moet beleidsmakers en pleitbezorgers op het gebied van klokkenluiden ondersteunen de internationale beginselen voor klokkenluiderswetgeving in nationaal recht te implementeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De bouw en corruptie – oude vrienden die elkaar steeds weer tegen komen

Onlangs berichtte de Telegraaf dat drie topmannen van twee Amsterdamse bouwbedrijven zijn gearresteerd vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij een corruptieschandaal. De FIOD heeft de administratie in beslag genomen bij twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp doorzocht, om bewijs in de zaak te verzamelen. De mannen zouden ruim een half miljoen euro steekpenningen geïnvesteerd hebben in de sportcarrière van de zoon van een projectontwikkelaar, in ruil voor de opdracht tot het bouwen van een miljoenenproject in het centrum van Amsterdam.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Managing Third-Party Relationships in Light of the US Government’s Continuing Commitment to Investigate and Prosecute Foreign Corruption

Enkele Amerikaanse ontwikkelingen zoals recente regelgeving op het gebied van Corporate Compliance Programs en Corporate Compliance and Third-Party Management worden besproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF