Van corruptie beschuldigd Tebodin duikt ook op bij schandaalfirma Imtech

Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Tebodin, dat van 2010 tot en met 2015 in het buitenland via tussenpersonen ambtenaren zou hebben omgekocht, duikt ook op in het project rond het Poolse pretpark dat de ondergang van het installatiebedrijf Imtech inluidde.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Publicatie rapport over vermoedelijke misstand bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)

Commissie WODC III heeft op 19 juni, onder voorzitterschap van prof. dr. mr. E. Verhulp, de resultaten van haar onderzoek naar de afhandeling van een klacht over een vermoedelijke misstand bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) overhandigd aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat hij met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag gaat.

De commissie doet concrete aanbevelingen over hoe meldingen over vermoedelijke misstanden beter opgepakt kunnen worden, zonder dat de melder die ter goeder trouw is daarvan nadelige gevolgen zal ondervinden. ,,Het rapport van de commissie toont aan dat inschattingsfouten zijn gemaakt. Ik vind het belangrijk we daar lering uit trekken en zal daar op inzetten. Ik acht een veilige werkomgeving voor een ieder van belang,’’ aldus minister Grapperhaus.

WODC III is het eerste onderzoek in een reeks van drie. Later volgen de twee andere commissies:

  • WODC Commissie I over de deugdelijkheid van drugsonderzoeken uit 2013 en 2014. Hier wordt onderzocht of er sprake is geweest van onbehoorlijke beïnvloeding die de onafhankelijkheid van de onderzoekers heeft aangetast en of de rapporten voldoen aan de standaarden voor beleidsonderzoek die destijds golden.
     

  • WODC Commissie II over de invulling van de relatie tussen het WODC en beleidsafdelingen van het ministerie na inwerkingtreding van het Protocol WODC in 2016 en de positionering van het WODC ten opzichte van het ministerie in vergelijking met andere  publieke kennisorganisaties.Documenten

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Marine Le Pen moet kleine 3 ton terugbetalen aan Europees Parlement

Marine Le Pen, het boegbeeld van het Franse Front National , moet 298.497 euro terugbetalen aan het Europees Parlement omdat ze tussen 2010 en 2016 een medewerkster van haar partij ten onrechte met EU-geld heeft betaald. Het Gerecht van de Europese Unie heeft dat bepaald. Le Pen tekent hoger beroep aan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Klokkenluider Van Buitenen: Brandweer loopt gevaar bij vuurwerkbrand

Door misleidende voorschriften van overheidswege kan de brandweer gevaar lopen bij bestrijding van brand in vuurwerkopslagplaatsen. Dat stelt Paul van Buitenen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Argentijnse 'matchfixer' mag drie jaar niet tennissen

De Argentijn Nicolas Kicker is voor zes jaar geschorst, waarvan drie jaar voorwaardelijk. De tennisser heeft zich schuldig gemaakt aan matchfixing.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vacature: NL-EITI zoekt een onafhankelijke voorzitter

Nederland ondersteunt sinds de oprichting in 2003 het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), een initiatief dat de afdrachten van de olie, gas en mijnbouwindustrie aan overheden controleert en publiek beschikbaar maakt. Nederland heeft een multi-stakeholdergroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en is belast met de controle en beoordeling van de implementatie van The Extractive Industries Transparency Initiative Standard. NL-EITI is op zoek naar een onafhankelijke voorzitter van de multi-stakeholdergroep, waar ook Transparency International Nederland onderdeel van uitmaakt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Facilitation Payments in International Business Transactions: Law, Accounting and the Public Interest

An increase in bribery and corruption has accompanied major growth in global trade and cross-border and cross-border transactions over the last 50 years to the extent that in some quarters bribery has been regarded as a normal (and unavoidable) part of doing business in some jurisdictions. The public works, defence, minerals and resource exploration, real estate, and telecommunications sectors are particularly vulnerable. A range of significant social and economic problems are recognised to flow from bribery and corruption, bringing a significant public interest dimension to this issue.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rol vertrouwenspersoon vaak nog onvoldoende ingebed in organisatie

De rol van vertrouwenspersonen Integriteit is vaak nog onduidelijk en onvoldoende ingebed in de organisatie. Dat is een van de voornaamste conclusies uit het onderzoeksrapport “De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven”, dat vandaag door het Huis voor Klokkenluiders is gepubliceerd. Uit het rapport komt tevens naar voren dat werkgevers meer kunnen doen om de deskundigheid van vertrouwenspersonen te ontwikkelen en dat zij zich bovendien nog onvoldoende inspannen voor een veilige organisatiecultuur. Ook de bescherming van de vertrouwenspersoon laat vaak nog te wensen over. Volgens de onderzoekers is het beeld dat naar voren komt “tamelijk zorgelijk”.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ingenieursbedrijf Tebodin kocht in buitenland jarenlang ambtenaren om voor opdrachten & vergunningen

Het Nederlandse ingenieursbedrijf Tebodin heeft van 2010 tot en met 2015 via tussenpersonen ambtenaren betaald voor opdrachten en vergunningen in Oman, Abu Dhabi, India, China en Vietnam. De corrupte praktijken blijken uit onderzoeksrapporten, e-mails, facturen en verklaringen die het Duitse weekblad Der Spiegel verkreeg.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ambtenaar gemeente IJsselstein veroordeeld voor omkoping

Een voormalige ambtenaar van de gemeente IJsselstein heeft zich meerdere jaren schuldig gemaakt aan omkoping. In totaal heeft de man 18.510 euro aan steekpenningen ontvangen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een werkstraf van 60 uur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF